• Styrelsen

  Valdes in på partiavdelningens årsmötet den 2020-02-08 för perioden 2020/2021.

  Ordförande
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  Tel. 070-516 01 04
  nisse.graan@kristdemokraterna.se

  Vice ordförande
  Erik Forslund (>>)
  Tel. 073-345 35 14 (mobil)
  erik.forslund@kristdemokraterna.se

  Kassör
  Ulla Wretman (>>)
  motala@kristdemokraterna.se

  Sekreterare
  Erik Forslund (>>)
  erik.forslund@kristdemokraterna.se

  Ledamöter
  Jessica Antebrink (>>)
  Ulla Wretman (>>)
  Andreas Westling (>>)
  Cecilia Fransson (>>)
  IngaLill Johansson (>>)

  Adjungerade
  ?? (>>)