• Styrelsen

  Valdes in på partiavdelningens årsmötet den 2021-02-06 för perioden 2021/2022.

  Ordförande
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  Tel. 070-516 01 04
  nisse.graan@kristdemokraterna.se

  Vice ordförande
  IngaLill Johansson (>>)
  Tel. 076-020 51 33
  ingalill_johansson@hotmail.com

  Kassör
  Ulla Wretman (>>)
  motala@kristdemokraterna.se

  Sekreterare
  Erik Forslund (>>)
  Tel. 073-345 35 14
  erik.forslund@kristdemokraterna.se

  Ledamöter
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  IngaLill Johansson (>>)
  Erik Forslund (>>)
  Ulla Wretman (>>)
  Andreas Westling (>>)
  Weine Timm (>>)

  Adjungerade
  ?? (>>)