• Valberedningen

  Valberedningens uppgift är att leta efter lämpliga kandidater till alla förtroendeposter för kommande verksamhetsår.
  Valberedningen består av några personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på partiavdelningsårsmötet.
  Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag eller vet någon som skulle passa bra i till exempel styrelsen eller dylika andra uppdrag i Kristdemokraterna Motala?
  Så nominera då till:

  Valdes på partiavdelningens årsmötet den 2021-02-06 för perioden 2020/2021.
  Raendie Andersson, ledamot, sammankallande

  E-post: motala@kristdemokraterna.se