• Slalompolitik – ett framgångskoncept?

  MVT Insändare artikel
  Då bussförarna skriar om dåliga vägar säger KS-ordförande Camilla Egberth (S) att tekniska nämnden behöver prioritera bättre eller stänga av gator om de är farliga.

  Nästa dag säger hon att tekniska nämnden ska få sju extramiljoner till gatuunderhållet. Hon meddelar också att detta inte hade kommit fram under natten, på grund av bussförarnas klagomål, utan varit på gång under en månad. Om detta är sant så blir det än märkligare att hon dagen innan bara hänvisade till att tekniska nämnden skulle prioritera eller stänga av gator.

  Det kan inte vara lätt att sitta i tekniska nämnden när man ska anpassa sig till en sådan slalompolitik. Ena dagen är beskedet prioritera, och nästa kommer det pengar!

  Kristdemokraterna
  Nils-Ingvar Graan

  20140405_MVT_Pressklipp (pdf)