• Studiebesök på Charlottenborgsskolan

  Kristdemokraterna Motala genomförde idag ett studiebesök på Charlottenborgsskolan i Motala. Vi träffade rektor Daniel Rask som berättade om skolans verksamhet. Det som karaktäriserar skolan är den höga andelen utrikesfödda elever och de utmaningar som detta ställer på verksamheten. Andelen elever som inte har svenska som modersmål är mellan 70-80% lite beroende på hur man mäter.

  Det var intressant att höra hur Daniel brinner för integration och beskrivningen om hur han försökt bygga upp verksamheten. Det saknas inte utmaningar. Språk- och kulturbarriärer tillsammans med samhällets övriga utmaningar runt segregation, ställer stora krav på både pedagogisk personal och stödverksamhet som t.ex elevhälsan. Men resultaten imponerar ändå.
  – Med hänsyn taget till förutsättningarna, så har vi ett relativt högt meritvärde jämfört med andra skolor i Motala, resonerar Daniel.

  Daniel nämner kommunens satsning på en soc-ekonomisk fördelning av stödresurser som en lyckad satsning och en nödvändighet för att träffa rätt runt vilka elever som ska få del av kommunens extraresurser i undervisningen. De nya fördelningsprinciperna har även lett till en tydlig förbättring av resursläget på Charlottenborgskolan.
  – Det är rimligt att skolor med större behov får mer stödresurser än andra skolor – det leder också till en mer jämlik skola, säger Daniel.

  På önskelistan står en ökning av antalet specialpedagoger och kuratorer. Daniel hoppas också på ett samhälle som jobbar mer för en minskad segregation. Detta gäller inte bara skolan utan bostadssegregationen är ett av grundproblemen som man behöver komma åt. Det kommer troligen ta lång tid att ändra på detta. Det finns en del idéer kring hur man under kommande år i Motala kan uppnå en bättre integration i skolorna i tätorten.
  – All forskning visar att man når en högre måluppfyllelse om elevgruppen är mer uppblandad i jämförelse med idag, säger Daniel.