• Studiebesök samt Öppet möte med Kristdemokrater i Västra Östergötland

  Måndagen den 25 april hade vi ett ”öppet möte” med besök av riksdagens gruppledare för Kristdemokraterna Andreas Carlson. Detta initiativ samordnades också med partiavdelningarna i Vadstena och Mjölby som också fanns med på mötet. Ordföranden Erik Forslund hälsade välkommen och inledde samlingen med att referera till dagens studiebesök på Kanalen – ett nystartad migrationsboende i Motala för ensamkommande flyktingbarn.

  Foto: Lars-Johan Sunnerberg | 20160425_andreascarlson_ljs
  Boendet öppnade så sent som i mars och det görs ett fantastiskt arbete där – ett arbete som presenterades av föreståndaren Miranda Zeka. Andreas Carlson var också med på studiebesöket och fick bland annat med sig frågan kring att väntetider för de nyanlända är ett viktigt problem att försöka hitta en lösning på. Lång väntetid leder till frustration och passivitet vilket bör undvikas i största möjliga mån. Studiebesöket avslutades med att vi fick träffa några av ungdomarna som visade oss runt på boendet.

  Foto: Erik Forslund | IMG_1760
  Kvällen började med mingel med tilltugg och under mötet talade Andreas Carlson om bland annat integrationsutmaningarna i vårt land där Kristdemokraterna har gått före och lanserat förslag på sänkta trösklar för att så många som möjligt lätt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Andreas är en inspirerande person att lyssna till och han förmedlade också viktig information om det politiska arbete som pågår i partiet. Det serverades både smörgåstårta och kaffe och det blev även tillfälle för frågor på såväl rikspolitiken som på frågor av mer lokal karaktär kopplat till situationen i Motala.
  Foto: Lars-Johan Sunnerberg | 2016-04-25 23.44.05

  Kristdemokraterna Motala