• Tid för mer digitalisering i Motala

  MVT Debattartikel
  Alliansen Motala har slutligen fått budgetbeslut i kommunfullmäktige på flera mycket skarpa förslag, skriver Erik Forslund (KD) och Lars-Johan Sunnerberg (KD).

  Alliansen Motala har under en lång tid arbetat för att öka tempot i Motala kommuns arbete med digitalisering. Både Kristdemokraterna och Liberalerna har länge debatterat och skrivit motioner i ämnet samtidigt som SKL under flera år rekommenderat kommunerna att utveckla sin verksamhet i denna riktning. Så nu har äntligen tiden kommit. Efter att enträget arbetat för en satsning på digitalisering i många skuggbudgetar så har Allians Motala slutligen fått budgetbeslut i kommunfullmäktige på flera mycket skarpa förslag.

  Digitalisering är ett utmärkt sätt att effektivisera – ofta genom att arbeta smartare och då handlar det definitivt inte om att ”springa fortare”. Det är viktigt att poängtera att digitalisering inte är ett tekniskt projekt utan tvärtom väldigt verksamhetsnära lösningar. Vi vet sedan tidigare att Motala ligger lite efter på detta område då de rödgröna aldrig prioriterat det område. Men nu har även de partierna svängt i frågan vilket välkomnas.

  Alliansens satsning görs till en början inom socialförvaltningens område och äldreomsorgen. Första steget blir nyckelfri hemtjänst som ger både ökad trygghet för dem som får hemtjänst och ett effektivare arbetssätt för vår personal. Vi fortsätter med satsningen på digital tillsyn inom både äldreomsorg och hemtjänst. Detta ger våra äldre en ökad trygghet men också en ökad grad av självständighet.

  För att öka trycket har vi också avsatt ekonomiska medel för en ledningsperson som får en koordinerande och stödjande roll mot verksamheterna som arbetar med digitalisering. Vi hoppas även kunna öka takten på området ”öppna data” som inte bara ökar öppenheten i kommunen utan även ger möjligheter för kreativa aktörer att publicera digitala tjänster för Motalas medborgare och turister.

  Slutligen riktar vi ett stort tack till Liberalernas Kjell Fransson som genom åren envist arbetat med denna fråga.

  Kristdemokraterna Motala
  Erik Forslund
  gruppledare

  Lars-Johan Sunnerberg
  kommunfullmäktige, ersättare


  Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/tid-for-mer-digitalisering-i-motala-om6297098.aspx 
  Bild: www.pixabay.com/sv/photos/b%C3%A4rbar-dator-dator-pc-2055522/