• Våra valfrågor 2022


  Läs vår folder som PDF.

  Kristdemokraterna är ett idéparti. Det innebär att vi betonar ansvaret för våra medmänniskor. Vi undviker slöseri med skattemedel och är noga med vad som är politikens uppgift och inte.

  Motala har gått från den gamla industristaden till en modern stad, där många företag inom upplevelsesektorn vill etablera sig. Stadens geografiska placering är en styrka med goda pendlingsmöjligheter.

  Mycket är bra i Motala, men framtidens utmaningar kommer ställa krav på ett tryggt och stabilt ledarskap.

  I vår växande kommun vill vi bygga ett nytt äldreboende och förskola i Bråta hagar, Borensberg. Tryggheten i samhället behöver stärkas och vi ser positivt på att övervakningskameror installeras vid resecentrum. Vi vill skapa en centrumnära badplats i Motala. Skolan ska fokusera på trygghet, kunskap och arbetsro – både för elever och lärare. Återupprätta särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver extra mycket stöd.

  Är du också redo att göra Motala ett strå vassare?
  Då är Kristdemokraterna det rätta valet för dig!

  I Motala vill Kristdemokraterna:

  Bygga nytt äldreboende & förskola i Bråta hagar, Borensberg.
  Generationsbygge med äldreboende och förskola nära varandra.

  Tillsätta en äldreombudsman i kommunen.
  Stöd för medborgare att få sina rättigheter tillgodosedda.

  Erbjuda centrumnära badmöjligheter i Motala.
  Utveckla stadsparken med badmöjligheter, soldäck, utescen, fler
  bänkar och bord och serveringsmöjligheter.

  Införa P-skiva i centrum.
  Underlätta med parkering med P-skiva för ett mer levande centrum.

  Återinrätta särskilda undervisningsgrupper i skolan.
  Införa särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.

  Skapa en fritidsgård på Ekön.
  Barn & ungdomar på Ekön ska få möjlighet till en bättre fritid.

  Införa kameraövervakning vid resecentrum i Motala.
  Detta ger en ökad trygghet kring området där det rör sig många
  människor sena kvällar och nätter.

  Automatisera processen för försörjningsstöd.
  Öka kvalitet i beslut samt säkerställa att kommunens personal
  kan ägna mer tid åt värdeskapande arbetsuppgifter för den
  enskilde.

  Förbättra arbetet kring ungdomars psykiska ohälsa.
  Öka samordningen mellan kommunens elevhälsa och regionens
  barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

  Värna fritidsområdet i Fålehagen.
  Säkerställ att Fålehagens natur behålls för fritid och rekreation.

  Bekämpa granbarkborren – ett hot mot vår skog!
  Ett stort hot mot Östergötlands skog som kommunen måste ta på
  allvar, genom att bekämpa den i naturreservat och egen övrig skog.