• Förtroendevalda 2018-2022

  Motala kommun 2018-2022

  I valet till kommunfullmäktige i Motala 2018 så fick Kristdemokraterna 4,92 % av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Motala kommun för mandatperioden 2018-2022.

  Kommunfullmäktige | > webb-tv
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, ordförande i KF
  Erik Forslund, ledamot, gruppledare
  Lars-Johan Sunnerberg, ledamot
  Ulla Wretman, ersättare

  Kommunstyrelsen
  Erik Forslund, ersättare

  Kommunstyrelsen, Arbetsgrupp för landsbygdsutveckling
  IngaLill Johansson, ledamot

  Bildningsnämnden
  IngaLill Johansson, ledamot

  Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
  IngaLill Johansson, ledamot

  Socialnämnden
  Weine Timm, ersättare

  Samhällsbyggnadsnämnden
  IngaLill Johansson, ersättare
  Andreas Westling, ersättare

  Tekniska servicenämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, ersättare

  Vatten- och Avfallsnämnden (Motala-Vadstena)
  Lars-Johan Sunnerberg, ersättare

  Valnämnden
  Lars-Johan Sunnerberg, ledamot

  Överförmyndarnämnden (Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög)
  Christer Torebring, ersättare (KD Ödeshög)

  Nämndemän vid Linköpings tingsrätt (>>)
  IngaLill Johansson, ledamot

  Styrelsen för Stiftelsen Direktör Gustaf Råhléns donationsfond
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, ordförande

  Styrelsen för Motala Idrottspark AB (MIPAB) (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2023”
  Andreas Westling, suppleant (fr.o.m 2021-03-08)

  Styrelsen för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB ”ord. Bolagsstämma 2019-2023”
  Erik Forslund, suppleant

  AB Wettern ”ord. Bolagsstämma 2019-2023”
  Erik Forslund, ombudsersättare

  Skill Scandinavia AB (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2022”
  Nils-Ingvar Graan, ombud

  Östsvenska Yrkeshögskolan AB (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2022”
  Erik Forslund, ombudsersättare

  Beredningen för organisation- och arvodesfrågor
  Nils-Ingvar Graan, ordförande
  Erik Forslund, ledamot
  IngaLill Johansson, ledamot

   


  Region Östergötland 2018-2022
  Valkrets 5 Motala-Finspång

  I valet till regionfullmäktige i Motala-Finspångs valkrets 2018 så fick Kristdemokraterna 6,73 % ”hela regionen 7,47 %” av rösterna. Det gav oss följande representation i nämnder och styrelser i Region Östergötland för mandatperioden 2018-2022.

  Regionfullmäktige
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Revisionen perioden 2019-2022
  Jan Gyllenhammar, ledamot

  Styrelsen för AB ÖstgötaTrafiken (>>) ”ord. Bolagsstämma 2019-2023
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Styrelsen för AB Kinda kanal (>>)
  Nils-Ingvar Graan, ledamot, vice ordförande