• Ulla Wretman

  Namn: Ulla Wretman
  Född: Stockholm
  Familj: Syskon och syskonbarn med familjer.
  Uppvuxen: Stockholm

  Vad har du för bakgrund utanför politiken?
  Arbetat som receptionsansvarig och telefonist.

  Vilken fråga brinner du extra för?
  Sjukvård, äldre, barnomsorgen, bostadspolitik där man kan ha råd att bo i, höja pensioner och få folk i arbete.

  Vad är styrkan med kristdemokraternas grupp av förtroendevalda?
   Alla har en bakgrund, att kunna delge sina livserfarenheter med varandra.

  Vilka politiska uppdrag har du?
  * Kommunfullmäktige, 2:e ersättare
  * KD Motala Partiavdelningsstyrelsen, ledamot
  * KD Motala Partiavdelning, kassör


  Kontaktuppgift: Ulla Wretman (kristdemokraterna.se)