• Partiavdelningens styrelse

  Från vänster: Petronella Lindén, Erik Forslund, Fredrik Topplund, IngaLill Johansson, Andreas Westling, Nils-Ingvar Graan.
  Saknas på bild: Ulla Wretman och Weine Timm.

  Valdes in på partiavdelningens årsmöte den 2022-03-19 för perioden 2022/2023.

  Ordförande
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  Tel. 070-516 01 04
  nisse.graan@kristdemokraterna.se

  Vice ordförande
  IngaLill Johansson (>>)
  Tel. 076-020 51 33
  ingalill_johansson@hotmail.com

  Samtliga ledamöter
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  IngaLill Johansson (>>)
  Erik Forslund (>>)
  Ulla Wretman (>>)
  Weine Timm (>>)
  Fredrik Topplund

  Ersättare
  Petronella Lindén