• Partiavdelningens styrelse

   

  Valdes in på partiavdelningens årsmöte den 2022-02-11 för perioden 2023/2024.

  Ordförande
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  Tel. 070-516 01 04
  nisse.graan@kristdemokraterna.se

  Vice ordförande
  IngaLill Johansson (>>)
  Tel. 076-020 51 33
  ingalill_johansson@hotmail.com

  Samtliga ledamöter
  Nils-Ingvar Graan (>>)
  IngaLill Johansson (>>)
  Erik Forslund (>>)
  Ulla Wretman (>>)
  Weine Timm (>>)
  Fredrik Topplund
  Petronella Lindén

  Ersättare
  Karin Olsson