Politiker

John Sundell
john.sundell@kristdemokraterna.se
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i kommunstyrelsen
Ersättare i Barn- och ungdomsutskottet
Ersättare i Beredning för samhällsbyggnad
Ledamot i Bergslagens Kommunalteknik
Ersättare i Samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning

Nils Holmberg
nils.holmberg@nora.se
Ersättare i kommunfullmäktige
Ledamot i Välfärdsberedningen

Parisse Ekman
parisse.ekman@nora.se
Ersättare i kommunfullmäktige
V. ordförande i Beredning för demokrati, uppföljning, ansvar och revision