Erika

Erika är Norrmalms ordförande.

Jag heter Erika Oscarius och är sedan maj 2016 lokalavdelningsordförande på Norrmalm. Jag arbetar som grupp- och avdelningschef i betalbranschen och har de senaste åren arbetat med ledarskap och coaching. Jag är utbildad i projekt- och produktionsledning.

Jag har växt upp i Vasastan och på Kungsholmen. Jag bor, jobbar och lever här på Norrmalm. En stadsdel med snart 70 000 invånare och långt många fler som arbetar i och besöker vår stadsdel, varje dag. Norrmalm utgör den mest centrala delen av vår huvudstad och här händer mycket. Här finns den lilla världen. Vardagen för oss invånare. Familj, vänner, jobb, skola, omsorg, ekonomi och fritid. Här finns också den stora världen. Hit kommer människor varje dag från hela Stockholm, Sverige och världen. Här fattas de stora besluten, här sker de stora händelserna, här skrivs historia.

Det för med sig alldeles speciella utmaningar och möjligheter för vår stadsdel. Här blir Stockholmsfrågor som så väl nationella och internationella frågor lokala. Det finns mycket att engagera sig i på lokalt här på Norrmalm och jag hoppas att tillsammans med er medlemmar och styrelsen göra Norrmalm till en stark Kristdemokratisk röst i samhällsdebatten.