Låt Stockholm bli mer som New York

Mälarens vatten och de många broarna gör Stockholm till en unik och
vacker stad.Inte konstigt att Stockholm kallas Nordens Venedig. Vårt
nordliga läge gör dock att den ljusa årstiden är ganska kort. Belysning
längs med gator och vägar, på torg och i parker är ett viktigt inslag för
att göra Stockholm ljusare och vackrare. Belysning gör också staden
till en säkrare plats att vistas i. Det finns många exempel på brottsutsatta
offentliga platser som blivit tryggare med belysning och uppfräschning.
Den borgerliga Alliansen i Stadshuset har satsat mycket på en tryggare
och vackrare stad. Byggnader, torn, stränder, skulpturer och kajer
ljussätts. Men det finns mer att önska när det gäller Stockholms broar.
I många andra stora städer runt om i världen väljer man att belysa broar
på olika kreativa sätt för att lyfta fram deras form, prakt och arkitektur.
Västerbron till exempel skulle bli så mycket trevligare med en ny rejäl
satsning på belysning. Denna magnifika bro syns knappt nattetid.
Med LED-teknikens hjälp skulle Västerbron kunna hamna i klass med
Brooklyn Bridge. Även Barnhusbron som förbinder Norrmalm med
Kungsholmen förtjänar ny belysning ovan eller varför inte under bron.
Nu får politikerna överge komplexen och låta sig inspireras av
internationella broar. Mer Brooklyn i Stockholm!

Ella Bohlin, joggande Vasastansbo