Nu måste platserna utökas

ID-10057568

Det brådskar med att skapa en hållbar situation på Stockholms förlossningskliniker. Vi kan inte ha en situation där säkerheten för barn och mammor hotas. Inom kort kommer vi båda att föda barn. Att vara gravid innebär en tid av förväntningar och förhoppningar, men med den situation som nu råder i Stockholm känner vi också av en viss oro. Just nu funderar vi över om vi kommer att bli skickade till Uppsala, Västerås, Eskilstuna eller rentav Sundsvall när det är dags för förlossning. Många blivande Stockholmsmammor är i samma situation. Rummen är dessutom ofta så fullbelagda att det inte finns plats för pappa/partner, trots att det första dygnet med en nyfödd är en stor och omvälvande händelse. Att inte ha den andra föräldern vid sin sida kan upplevas som en besvikelse och en stor förlust.

Vi är enormt tacksamma gentemot de barnmorskor som varje dag gör hjälteinsatser inom förlossningsvården på de sex BB som finns runt om i Stockholms läns landsting. Dessa kvinnor och män gör en enorm insats för att barnen ska få en så bra start i livet som möjligt. Under våren har barnmorskor runt om i Sverige tagit initiativ till demonstrationer för bättre villkor, bland annat utanför landstingshuset i Stockholm. Vi sympatiserar med deras anspråk. Deras krav är inte orimliga. De vill kunna gå på toaletten, vara säkra på att det finns personal till födande kvinnor och ha möjlighet till lunchrast under sitt arbetspass. Barnmorskorna har en ansträngd situation och en arbetsmiljö som i de flesta andra yrken hade varit oacceptabel. De som arbetar inom förlossningsvården har rätt till en säker och trygg arbetsmiljö.

De satsningar som alliansen i Stockholms läns landsting presenterat i sin budget för nästa år räcker inte när situationen är så här kritisk. Därför skulle vi vilja uppmana våra alliansvänner i landstinget att utöka antalet förlossningsplatser. Med den befolkningsutveckling vi har i länet är detta helt nödvändigt. Vi vill att landstingspolitikerna omgående fattar ett beslut om att förlossningar får ske även vid Sophiahemmet och vid S:t Görans sjukhus.

Det har pratats om en ny förlossningsklinik vid S:t Görans sjukhus i åratal, men ingenting har hänt. Det är dags att dessa tankar och idéer realiseras så att vi ser resultat i faktiska vårdplatser.

CAROLINE SZYBER (KD)
Riksdagsledamot, distriktsordförande
Stockholms stad

ELLA BOHLIN (KD)
distriktsstyrelsen Stockholms stad