Skapa en fond som stöttar barn

Rent statistiskt riskerar en knapp åttondel av alla sexåringar som börjat skolan i Stockholm i höst att hamna i utanförskap. Detta leder inte minst till mänskligt lidande, men även till stora ekonomiska kostnader för samhället.

Vi behöver ha bättre framförhållning när det gäller att i ett tidigt skede hjälpa ungdomar som riskerar att få sociala problem och fara illa.

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår att Stockholms stad startar en social investeringsfond med fokus på barn och ungdomar. Denna typ av fonder har redan införts i flera kommuner. Fondens medel ska användas för att stödja de barn och unga som löper störst risk att få sociala och hälsomässiga problem i framtiden.

Fonden ska finansiera en rad olika satsningar, det kan till exempel handla om stöd till familjehemsplacerade barn, förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro, trainee för nyanlända, praktikplatser och jobb för personer med funktionsnedsättning och stöd till de som hoppar av gymnasiet.

Genom tidiga åtgärder med stöd i familjer, förskola och skola minskar vi risken att ungdomar hoppar av skolan, blir långtidsarbetslösa, fastnar i drogmissbruk, kriminalitet eller får psykiska sjukdomar.

En socialfond kan hjälpa till att skapa ett varmare och mänskligare Stockholm där vi ser våra barn och unga i tid.

Ella Bohlin, ordförande KD Norrmalm

Insändare publicerad i Mitt i Vasastan den 18 september 2012