Skolavslutningar bör kunna hållas i kyrkan

Inför varje skolavslutning dyker den vanliga debatten upp – är det lämpligt att fira skolavslutningar i kyrkan? Det kan räcka med ett par upprörda föräldrar och skolor tvingas flytta firandet från vackra kyrkor till trista aulor.

Detta även om de allra flesta elever och föräldrar uppskattar traditionen.

Skolverkets tolkning av skollagen går ut på att man kan fira högtider i kyrkan så länge de töms på sitt religiösa innehåll; undantaget är om man kan hävda att de har blivit ”tradition”. Gränsdragningen förblir oklar. Och om skolavslutningarna i kyrkan ifrågasätts borde Skolverket i konsekvensens namn ha synpunkter på elevernas årliga firande av det kristna helgonet Sankta Lucia?

Grunden till diskussionen om skolavslutningar finns i skollagens sjätte paragraf, som lyder ”Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell”. Till detta vill Kristdemokraterna lägga: ”Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna”.

Med denna förändring säkrar vi att beslutet får fattas på den nivå där det hör hemma: På den en-skilda skolan. Rektorer, lärare och föräldrar måste få förtroendet att själva avgöra var och hur de ska fira skolavslutningar.

I Sverige spelar de kristna högtiderna en odiskutabelt viktig roll för vårt kulturarv och vårt sätt att leva idag. I generationer har svenska elever firat högtider i olika kyrkor. De allra flesta elever tycker att skolavslutningarna är en mysig och vacker tradition. Den som är trygg i sitt eget kulturarv, är också öppen att möta andra kulturer och traditioner.

Skolan har betydligt större utmaningar än att analysera om skolelever ska få sjunga ”Nu tändas tusen juleljus”. Nej, vi ska fokusera på antimobbning, god arbetsro och höjd status för lärare istället för att ägna oss åt denna löjliga diskussion varje år!

Ella Bohlin KD Norrmalm

Pulicerad den 25 december i Mitt i Vasastan