Vår vision

NorrmalmGamlastan

Vi står för större frihet i vardagen för Norrmalms invånare. Vi vaktar politikens gränser. Vi står för valfrihet inom välfärdstjänsterna – skola, vård och omsorg vi ser gärna fler utövare från civila samhället som engagerar sig i välfärdstjänster. Vi står för medmänsklighet och en varmare stadsdel där vi bryr oss om varandra. Vi vill se mer gemenskap mellan människor som ett sätt att motverka utanförskap.

En trygg stadsdel
• Öka öppethållande av närpolisstationen, alternativt inrätta en mobil närpolisstation i Vasastan, t ex på Odenplan.
• Bygg ut parrådgivning och familjeutbildning till Norrmalms familjer.
• Utöka stöd till ideella organisationers arbete med hemlösa och missbrukare.
• Rusta upp och vitalisera området i City kring det så ödsliga Brunkebergs torg och den slitna Drottninggatan – Citys främsta turiststråk.
• Motverka klotter och nedskräpning
• Alla Norrmalms förskolor bör ha egen kock där så är möjligt samt att öka andelen ekologiska livsmedel.

En grön stadsdel
• Verkar för att mobila miljöstationens turlista utökas i stadsdelen
• Fler återvinningstationer, bland annat för lågenergilampor i stadsdelen.
• Slå vakt om parkerna och grönområdena.
• Matavfallet omvandlas till biogas som driver till exempel sopbilar och bussar i Stockholm. 2018 är målet att hälften av allt matavfall ska sorteras ut och bli till biogas. Norrmalm ska bidra till detta.
• Förbättra renhållning och snöröjning i City och Vasastan.

En levande stadsdel
• Låt Norrtullsgatan bli bilfri, först genom tillfälliga avstängningar tex på helger. Pröva fler bilfria gator.
• Satsa på barnkulturen på Norrmalm såsom de fria teatergrupperna, platserna på Kulturskolan ska byggas ut.
• Bevara Vasastans charm, småskalighet och mångfald av butiker, restauranger och hantverkare. Motverka överetablering av köpgallerior.
• Utlys en tävling bland konstnärer/skulptörer att ta fram ett monument/byst till minne av Astrid Lindgren med placering i Vasaparken.