• Vår partiavdelning

   

  Göte Vaara, Gruppledare och Ordförande. Ledamot, kommunfullmäktige. Ledamot, Kommunstyrelsen.Ledamot, Campus Roslagen, 1:e vice ordförande Kultur-och fritidsnämnden. 1:e vice ordförande Kultur och fritidsnämnden arbetsutskott.

  Leif Johansson, Styrelseledamot och 1:e vice ordförande. Ledamot ( ersättare) Kommunfullmäktige 


  Sanaul Khan, Politisk Sekreterare och styrelseledamot. Ledamot, Val och demokrati nämnden. Ledamot
  , Norrtälje Naturvårdsstiftelsen.

  Monali Rulander Egserius, Ledamot ( Ersättare), Kommunfullmäktige

   

  Linda Lundeborg, Styrelseledamot. Ledamot, Barn och skolnämnden

  Eva Egserius, Styrelseledamot. Ledamot, Socialnämnden

  Lars Hasselfeldt, Styrelseledamot. Ledamot, Bygg och miljönämnden

  Ronny Lindbom,Styrelseledamot

  Björn Rubenson, Styrelseledamot (ersättare)

  Beatrice Anyango Kure, Styrelseledamot (ersättare)