• Vår partiavdelning

   

  Partiavdelningsstyrelse

   

  Delar av styrelsen stående från vänster:

  Bengt Carlström, Michael Sjöblom, Merve Baz, Björn Rubenson, Thomas Imeryd

   

  Partistyrelse ordförande: Björn Rubensson.

  1:a Vice partiordförande: Bengt Carlström, Gruppledare.

  Ordinarie Ledamot. Thomas imeryd.

  Ordinarie Ledamot Bengt Carlström

  Ordinarie Ledamot Mikael Sjöblom

  Ordinarie Ledamot.  Bertram Schmiterlöw

  Ordinarie Ledamot Fredrik Palmgren. Politisk sekreterare

  Ordinarie Ledamot Ronny Lindbom

  Ordinarie Ledamot. Annika Olegård

  Ordinarie Ledamot. Mikaela Zoya Sjöberg. Kassör

  Ersätttare ledamot Merve Baz

  Ersättare ledamot. Nova Rogby

  Ersättare ledamot. Amilia Grimetoft

  Ersättare ledamot. Göran Wahlberg.