• Vår partiavdelning

   

  Partiavdelningsstyrelse

   

  Delar av styrelsen stående från vänster:

  Bengt Carlström, Michael Sjöblom, Merve Baz, Björn Rubenson, Thomas Imeryd

   

  Partistyrelse ordförande: Michael Sjöblom

  1:a Vice partiordförande: Bengt Carlström.

  Ordinarie Ledamot. Thomas imeryd, Kommunalråd.

  Ordinarie Ledamot Bengt Carlström

  Ordinarie Ledamot Fredrik Palmgren. Politisk sekreterare

  Ordinarie Ledamot.  Bertram Schmiterlöw

  Ordinarie Ledamot Merve Baz

  Ordinarie Ledamot Annika Olegård

  Ordinarie Ledamot. Ulrika Tigerhielm

  Ordinarie Ledamot. Lars Nilsson

  Ersätttare ledamot Björn Rubenson

  Ersättare ledamot. Amilia Grimetoft

  Ersättare ledamot. Rebecca Niss

  Ersättare ledamot. Lars Eriksson