• Lös LSS-haveriet Hallengren

  Debattartikel av Jimmy Loord

  ”Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv.”

  Först vill jag rikta ett grattis till Lena Hallengren. Det är såklart roligt för hela länet att en av ”våra” nu innehar en ministerpost.

  Det är dock ett digert arbete som väntar. De senaste åren har vi med vånda sett hur LSS nedmonterats och många har mer eller mindre fått sina liv förstörda. Regeringen har skyllt på domar och fusk under tiden som politiken hårdnat allt mer mot de som behöver samhällets stöd allra mest.

  För oss Kristdemokrater är det tydligt att den nya rättspraxisen måste ändras. Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv. Rapporter från Socialstyrelsen och Försäkringskassan ger mer än tillräckligt underlag för en lagändring som återupprättar intentionen med LSS (Lagen om stöd och service):
  # 78 procent av de som har fått den statliga assistansen indragen har fått det utan att personernas hjälpbehov har minskat.

  # Den ökade ansvarsbördan för närstående riskerar att leda till psykisk ohälsa hos närstående.

  # Möjligheten till delaktighet och självbestämmande riskerar minska för de personer som får andra insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen istället för personlig assistans. Därför bedömer Socialstyrelsen att de enskildas egna behov troligen inte tillgodoses i samma utsträckning som när de hade eller kunde ha fått personlig assistans.

  Vi håller med regeringen om att kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet måste stoppas. Men det finns inget som visar att situationen otvetydigt är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Måndagen den 22 januari sände Kalla Fakta inslaget ”Spelet om Assistansen”. Granskningen gör gällande att regeringens fokusering på fusket för att rättfärdiga neddragningarna inom LSS är en del av en medveten strategi. Det är svårt att inte misstänka att de har rätt.

  Regeringen har haft alla möjligheter att lägga fram förslag för att ändra lagen, men under Socialutskottets öppna utfrågning den 30 januari klargjorde de att de inte har någon intention att agera.

  Hade regeringen lyssnat på oss Kristdemokrater och hela den samlade funktionshindersrörelsen så hade de lagt fram förslag till Riksdagen som syftar till att återupprätta intentionen med LSS – inte bara att stoppa tvåårsomprövningarna. Åtgärden verkar mest avsedd att rädda ansiktet på regeringen under valrörelsen.

  Frågan är om Lena Hallengren har vilja eller möjlighet att agera i en annan riktning än vad hennes företrädare Åsa Regnér gjorde?

  Vad tänker du Lena Hallengren nu göra annorlunda för att ge människor sin värdighet tillbaka? Vad tänker du om LSS-utredningen som har ett tydligt direktiv om att spara ytterligare pengar på LSS?

  En sak är säker. Regeringens hårdföra politik mot personer med funktionsvariation kan hittills inte beskrivas som annat än ett haveri.

  Jimmy Loord (KD), riksdagskandidat Kalmar län.