• Årsmöte partiavdelningen i Nyköping

    Årsmöte för Kristdemokraterna i Nyköping genomfördes den 16 februari via Zoom.

    Eric Häggblom valdes till ny ordförande och styrelsen fick en ny ledamot. Övriga val gjordes och valplanen tagen på riks antogs.

    Vi vill tacka avgående ordförande Sven Bengtsson för sin tid.

    Vi ser fram emot ett nytt år där vi Kristdemokrater kan göra skillnad i vårt samhälle.