• Nyköping behöver ett nytänk. Budget 2021

    I inledningen till vårt budgetförslag skriver vi:

    ”Grunden i Kristdemokraternas politik är respekten för alla människors lika värde. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i samhället. Att bygga samhället på denna grund är då politikens mål och vår övertygelse är att det ger trygghet och stabilitet.

    Kommun...