• Jan Utbult – Kommunstyrelsens ordförande

    Jan Utbult är sedan 1 januari 2019 kommunstyrelsens ordförande. Jan är född och uppvuxen på Öckerö och har över 20 års politisk erfarenhet, bl.a. som nämndsordförande, partiombudsman och som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

    År 2012 blev han utsedd till ”Årets företagare i Öckerö kommun” och är välkänd på öarna både i musiklivet och som läromedelsförfattare. Om du vill kontakta Jan gör du det enklast via e-post jan.utbult@ockero.se eller via telefon 031-97 62 01.