• Kalender 2020

  Måndag 20/1
  18:00-20:00 Gruppmöte* (Lejonet)

  Lördag 25/1
  KD inspirationsdag i Falköping för förtroendevalda och funktionärer

  Måndag 17/2
  18:00-21:00 Partiavdelningens årsmöte + gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 9/3
  18:00-20:00 Gemensamt alliansgruppmöte kring budgetdirektiven

  Onsdag 18/3
  Partidistriktsårsmöte Västra Götaland Västra

  Fredag-lördag 20-21/3
  Kristdemokraternas Kommun- och regiondagar i Stockholm

  Måndag 23/3
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 20/4
  18:00-20:00 Gruppmöte med inriktning på strategi och ekonomi (Lejonet)

  Måndag 27/4
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 25/5
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 15/6
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 31/8
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 28/9
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 19/10
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 9/11
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Lördag 21/11
  Regiondag och partidistriktsårsmöte Västra Götaland Västra

  Måndag 30/11
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

   

  *Till gruppmötena är alla medlemmar välkomna och där behandlar vi aktuella frågor i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i de olika nämnderna.