• Kalender 2021

  Måndag 18/1
  18:00-20:00 Gruppmöte* (Lejonet)

  Lördag 30/1
  Kristdemokraternas inspirationsdagar

  Måndag 1/2
  18:00-20:00 Gruppmöte med inriktning på strategi och ekonomi (Lejonet)

  Måndag 22/2
  18:00-21:00 Partiavdelningens årsmöte + gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 22/3
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Lördag 27/3
  Partidistriktsårsmöte Kristdemokraterna Västra Götaland

  Fredag-lördag 16-17/4
  Kristdemokraternas Kommun- och regiondagar

  Måndag 23/3
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 26/4
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 3/5
  18:00-20:00 Gruppmöte med inriktning på strategi och ekonomi (Lejonet)

  Måndag 17/5
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 24/5
  18:00-20:00 Gruppmöte med fokus på budget 2022 (Lejonet)

  Måndag 21/6
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 30/8
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 27/9
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 4/10
  18:00-20:00 Gruppmöte med inriktning på strategi och ekonomi (Lejonet)

  Måndag 18/10
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 8/11
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Lördag 27/11
  Partidistriktsårsmöte och nomineringsstämma Kristdemokraterna Västra Götaland

  Måndag 29/11
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  Måndag 13/12
  18:00-20:00 Gruppmöte (Lejonet)

  *Till gruppmötena är alla medlemmar välkomna och där behandlar vi aktuella frågor i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och i de olika nämnderna.