• Öckeröalliansens mål för mandatperioden 2019-2022

    Inför varje ny mandatperiod tar kommunfullmäktige beslut om ett antal mål som kommunen skall arbeta mot under de nästkommande fyra åren. Dessa mål definieras av den styrande majoriteten. I Öckerö kommun styr Öckeröalliansen som består av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Detta dokument är utarbetat utifrån våra respektive partiers valprogram.

    Klicka här för att läsa Öckeröalliansens mål för mandatperioden 2019-2022.