• Tillsammans skapar vi Sveriges bästa kommun

  Alla vi som bor och verkar på våra fantastiska öar: Barn, unga, föräldrar, medelålders, föreningar, företag, öråd, församlingar, alla anställda i kommunen,  o.s.v. – Det är tillsammans som vi skapar Sveriges bästa kommun!

  Vad säger andra om Öckerö kommun? Här är ett urval från undersökningar som är gjorda år 2017.

  Sveriges lyckligaste kommuninvånare

  Nationalekonomerna Jonna Rickardsson och Charlotta Mellander vid Internationella handelshögskolan i Jönköping har tillsammans studerat relationen mellan livstillfredställelse och olika platser i Sverige. I sin studie, som refereras i tidningen Land, kommer de fram till att i Öckerö kommun bor Sveriges lyckligaste människor.

  Sveriges tryggaste elever

  När skolinspektionen frågat niondeklassarna i Sverige om de känner sig trygga i skolan har 98% av eleverna på Bratteberg och Hedenskolan svarat ”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer ganska bra”. Det är det högsta resultatet av alla landets 290 kommuner. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens ”Skolenkäten” 2017 som en gång under två läsår tillfrågat skolans elever i årskurs 9.

  Sveriges lägsta arbetslöshet

  När arbetsförmedlingen presenterar sin över Sveriges alla kommuner har Öckerö kommun Sveriges lägsta arbetslöshet. I december 2017 var endast 1,4% av arbetskraften arbetslös och 0,8% i program med aktivitetsstöd. DI hela landet ligger siffrorna på 4,1% arbetslösa och 3,4% i åtgärder.

  Bland de 10 % av Sveriges kommuner med bäst företagsklimat

  Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. År 2017 hamnar Öckerö kommun på plats 23, en ökning med 26 platser sedan 2016.

  Göteborgsregionen bästa förskolor

  Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, har 2017 frågat föräldrarna till barn på totalt 840 förskolor om hur de upplever förskolan. Högst betyg av föräldrarna får Öckerö kommun.

  Öckerö kommuns företagare mest nöjda i regionen kring kommunens service

  Insikt är en undersökning som görs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Den bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Bäst mätresultat i hela Göteborgsregionen 2017 hade Öckerö med ett NKI på 79.