• Val 2022 – Ja till fler småhus i Örebro

    Vi kan konstatera att en stor majoritet av svenskarna vill äga sitt boende. Det visar alla undersökningar. De flesta av dem vill också – förr eller senare i livet – bo i ett småhus i någon form. Trots det ser vi att småhusbyggandet inte alls möter dessa behov. Vi kristdemokrater tror att det personliga ägandet ger ökat inflytande över det egna livet, att det främjar ett ansvarfullt förvaltarskap och bidrar till ett starkare samhälle.

    Fler måste helt enkelt få möjligheten att kunna bygga och äga sitt eget boende – radhus, kedjehus eller villa, i staden eller på landsbygden. Det vill Kristdemokraterna i Örebro verka för! Fler tomter för småhus behöver ut på marknaden – både från kommunens markreserv och från privata markägare. Då kan fler människor bygga och köpa en egen bostad.

    Bilden till höger visar den kommande bebyggelsen vid Heden där en så kallad Trädgårdsstad ska uppföras. Där finns snart möjlighet att bygga! Fler utvecklingsområden och kommande bebyggelse kan man läsa om på Örebro kommuns webbplats och på översiktsplanen. Läs den här (klicka på ”visa på webbkartan”).

    Fler småhus i Örebro är ett av alla förslag som Kristdemokraterna har för att göra Örebro bättre. Alla förslag presenteras i slutet av juni i samband med att det Lokala handlingsprogrammet släpps. Läs gärna det kommande handlingsprogrammet och besök oss i valstugan när den öppnas i mitten av augusti!

    Läs gärna Kristdemokraternas rapport om småhusbyggande här.