• Val 2022 – Nej till ensamhet – inför ”pratbänkar”!

   

  Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem. Över en miljon människor i Sverige saknar en nära vän. Antalet deltagare på en begravningsgudstjänst har minskat kraftigt och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. I Stockholm sker nästan var tionde begravning på detta sätt, enligt Sveriges Begravningsbyråer.

  Vi kristdemokrater tror på kraften i gemenskapen: familjen, grannskapet eller föreningen. Det skapar sammanhang och tillhörighet, något människan behöver för att må gott. Ofrivillig ensamhet föder istället ohälsa och samhällsproblem. Därigenom blir det också politikens ansvar att möjliggöra för människor att mötas och hitta positiva lösningar.

  Statistik visar att särskilt unga och äldre drabbas av ensamhet. Bland arbetslösa uppger nästan 20 procent att de känner sig ensamma, och mer än 1 miljon människor i Sverige säger sig sakna en nära vän. Att bygga relationer, gemenskaper, medmänsklighet och motverka ensamheten är förstås inte främst politikens uppgift, utan den faller på oss var och en. Men politiken har, återigen, en stor roll i att skapa förutsättningar för gemenskap. Inom Örebro kommunen finns många goda verksamheter för att motverka ensamhet såsom exempelvis träffpunkter för seniorer.

  Vi vill se fler kreativa och positiva lösningar för att främja gemenskap! Ett förslag är att ställa ut pratbänkar på utvalda platser i Örebro. Av kommunen men gärna också av andra aktörer. Ingen stor sak tänker någon nu, nej men tänk att en så enkel sak kan komma att få stor betydelse i en människas liv!

  Syftet med pratbänken är att möjliggöra mellanmänskliga möten i offentliga miljöer oavsett ålder. De ska uppmuntra till att inleda samtal med en bänkgranne. Bänkarna målas i särskild färg och märks upp med budskapet “pratbänk”. Förhoppningen är att pratbänkarna kan bidra till fler spontana möten och samtal mellan Örebroare, som inte känner varandra, än.

  Örebro behöver mer gemenskap – inte mindre. Tillsammans är vi med och formar ett varmare och tryggare Örebro för framtiden!