• Val 2022- Fortsatt utveckling av Karlslund

    Kristdemokraterna vill fortsätta utveckla natur- och rekreationsområdena runt Örebro. Karlslund är ett viktigt och attraktivt besöksmål för örebroare och besökare.

    Under den senaste mandatperioden har vi Kristdemokrater möjliggjort två nya friluftsbad i området och vi vet att Karlslund genom sitt strategiska läge i Örebro tätort är en plats där kommuninvånare från olika stadsdelar kan mötas och dela upplevelser av historia, natur, rekreation, lek och lärande med varandra. Förutsättningarna för detta har stärkts genom just de nya friluftsbaden, genom en utveckling av aktivitetsytor i Hästhagen där både allmänhet och sommarkollodeltagare kan mötas och aktivera sig samt genom strategiskt placerade och utformade rastplatser.

    Vi vet att Karlslund och Hästhagen är populära utflyktsmål för många örebroare med bland annat serveringar, frisbeegolf och badmöjligheter. Tillsammans med föreningar, Örebro kommun och verksamma på platsen kan området utvecklas ytterligare!

    Fortsatt utveckling av Karlslund är ett av alla förslag som Kristdemokraterna har för att göra Örebro bättre. Alla förslag presenteras i slutet av juni i samband med att det Lokala handlingsprogrammet släpps. Läs gärna det kommande handlingsprogrammet och besök oss i valstugan när den öppnas i mitten av augusti!