• Val 2022 – Oset och Hjälmaren som besöks- och rekreationsområde

    Kristdemokraterna vill fortsätta utveckla naturområdena runt Örebro. Oset har genomgått ett fantastisk förvandling från soptipp och Örebros baksida till en port mot Hjälmarens vattenlandskap.

    Vi villa arbeta för en fortsatt utveckling av Oset och Hjälmaren som besöks- och rekreationsområde. Hjälmaren har en fantastisk potential och behöver återigen kopplas ihop tydligare med staden Örebro och dess omgivningar. Örebroare har börjat upptäcka Hjälmaren via Oset och vintertid på Hemfjärdens is men fler ska kunna uppleva och upptäcka andra naturvärden som finns i anknytning till sjön samt Hjälmarens bad, båtliv, fiske och friluftsliv.

    Fortsatt utveckling av Hjälmaren är ett av alla förslag som Kristdemokraterna har för att göra Örebro bättre. Alla förslag presenteras i slutet av juni i samband med att det Lokala handlingsprogrammet släpps. Läs gärna det kommande handlingsprogrammet och besök oss i valstugan när den öppnas i mitten av augusti!