• Val 2022 – Skolskjuts till alla – oavsett skolval

     

    Kristdemokraterna står upp för elevers och föräldrars rätt att välja skola oavsett om de väljer en kommunal eller fristående skola. Att välja skola ska inte begränsas av möjligheten att ta sig till skolan. Vi vill utreda möjligheten att skolskjuts/busskort även ska erbjudas till elever vid fristående skolor på samma sätt som till kommunala skolor enligt de riktlinjer för avstånd som kommunen tidigare beslutat om.

    Kristdemokraterna vill att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs från fyra år före skolstart, så att information om skolvalet hinner skickas ut till alla föräldrar innan det är dags att välja skola. Skolvalet och antagningen bör ske genom en kommunalt samordnad antagning, där alla huvudmän har full insyn i skolvalssystemet. På så vis stärker vi valfriheten och skolvalet. Föräldrar behöver också bli mer engagerade i sina barns skolgång och ska ha möjlighet att välja skola som passar eleven på bästa sätt.

    Friskolor som presterar goda kunskapsresultat innebär en vinst för Sverige. Skolor som inte följer skollagen och läroplanen eller inte förmår att leverera kunskapsresultat ska däremot stängas oavsett driftsform. Det väsentliga för oss är kvalitet och kunskapsfokus.