Bifall till Alliansens budgetförslag!

Ewa-S
Vid landstingsfullmäktige 26 november behandlas bl.a. budgeten för 2014 och där kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist talade för Alliansens budgetförslag och inledde med orden:

– Under detta år har vi som familj fått pröva sjukvården. Vi har mötts av stor förståelse, stor professionalitet och mycket kunskap i avancerad vård. Jag måste erkänna att jag är glad över att bo i Örebro och mycket tacksam för den vård som vi har fått uppleva, sa Ewa Sundkvist.

Det finns också en strävan att blicka framåt och ibland känns det som att politiken inte hänger med vilket i sin tur gör att det hämmar framtidsvisionerna.

Därför är jag så glad att vi tillsammans i Alliansen har arbetat med framtiden. Vi har varit enade om de problem och utmaningar som väntar runt hörnet. Och i år liksom förra året har vi tagit fram strategier på kort och lång sikt. Vi behöver lyfta blicken för att möta framtiden

Jag yrkar bifall till Alliansens budgetförslag!

Du kan själv läsa Alliansens budgetförslag genom att klicka på länken på höger sida av skärmen under Länkar eller här.