Det svenska främlingshatet – största utmaningen 2017


”Vad är det egentligen som har hänt i Sverige, hur kunde två hatfyllda rörelser – den militanta islamismen och de islamfientliga organisationerna få så stor makt och påverka det offentliga samtalet”? Så skriver författaren och journalisten Gellert Tamas i sin nya bok: ” En berättelse om vår tid – det svenska hatet”.

Det är en mycket välskriven och djuplodande skildring om det politiska och personliga hatet med dess historiska rötter och sin omfattande spridning i vårt samhälle. Gellert Tamas bok som alla borde läsa är en skrämmande skildring av det politiska hatets rötter och hur det medvetet har spridits på olika sätt, inte minst genom sajter som Avpixlat och i sociala medier.

Idag stöds SD enligt opinionen av 16-20% av väljarna. Hur kan det vara möjligt, och hur måste vi förhålla oss till det under det nya året? Samhällshatet påverkar oss alla som medborgare och inte minst de politiska partiernas arbete, politiska agendor och strategier. Man kan tydligt se ett allt större taktiskt spel från partierna som i allt väsentligt formats av det politiska samhällsklimatet. Risken är överhängande att det främjar den hatfyllda retoriken, vilket inte varit möjligt före 2015.

Det allvarliga är den förskjutningar som sker steg för steg i språkval och retorik som riskerar en normalisering med ett vi –och- dom-tänkande. Resultatet blir språk som beskriver människor utifrån bakgrund: ”flyktingbarn”, ”invandrare”, ”muslimer”, osv. Tvärtom är det viktig att istället säga ”barn på flykt”, ”människor med muslimsk tro”, ”människor med invandrarbakgrund” osv. Vårt språk måste präglas av att alla är människor med lika värde – men med olika bakgrund. Människan har ett värde i sig, oavsett kapacitet och bakgrund, hon är först och främst människa!

Den förskjutning som skett de senaste åren innebär att människors värde allt mer beskrivs utifrån olika kulturell bakgrund, blir stigmatiserade och till slut orsaken till alla samhällsproblem- hatet sprids som ett gift. Vår europeiska historia visar tydlig vad som kan ske, det är farligt att underskatta den utveckling.

Hur kan det ”svenska hatet” brytas under 2017?
Mobilisering behövs för det goda samhället. Det finns stort hopp när många väljer att stå på alla människors sida – men det krävs mod och civilkurage. Musikhjälpens genomslag i Örebro under december var ett gott exempel som behöver mångfaldigas.
Att förbättra integrationsarbetet är vårt och andras stora ansvar och utmaning med bostäder, utbildning och arbete. Det är möjligt men kommer att kräva ännu bättre prioriteringar och satsningar.

Avslöja de rasistiska och nazistiska rötterna till hatet som påverkar samhällsvärderingar och driver samhällshatet. Det kan inte vara rimligt att 15- 20% ger stöd till ett parti med de rasistiska rötter och främlingsfientliga drivkrafter som driver den politiken!

Värdegrund och etisk grundsyn har nog aldrig varit så avgörande för ett mänskligt och gott samhälle. Det har varit och är kristdemokraternas unika politiska bidrag. Därför krävs att vi som parti tillsammans med andra partier skapar opinion för ett människovärdigt samhälle som genomsyra all politik.

Lennart Bondeson (KD)
Kommunalråd
Örebro kommun