Hans Eklind (KD): Vi stoppar friåret och förstärker välfärden!

KD, M och V är överens om finansiering av ytterligare 2,5 mdr kr i generella statsbidrag till kommuner och regioner. Totalt blir det därför 7,5 miljarder extra inklusive de 5 mdr kr som regeringen aviserat i kommande vårändringsbudget. Viktigt tillskott för äldreomsorgen, sjukvården och skolan.

Siffror blir lätt abstrakta. Här nedan är resursförstärkningen (5,25 mdr kr) omvandlad till lärartjänster eller undersköterskor i länets olika kommuner:

Lekeberg: 7 lärare, 9 undersköterskor

Laxå: 5 lärare, 6 undersköterskor

Hallsberg: 13 lärare, 17 undersköterskor

Degerfors: 8 lärare, 11 undersköterskor

Hällefors: 6 lärare, 8 undersköterskor

Ljusnarsberg: 4 lärare, 5 undersköterskor

Örebro: 129 lärare, 165 undersköterskor

Kumla: 18 lärare, 24 undersköterskor

Askersund: 9 lärare, 12 undersköterskor

Karlskoga: 25 lärare, 33 undersköterskor

Nora: 9 lärare, 12 undersköterskor

Lindesberg: 20 lärare, 26 undersköterskor

Resursförstärkningen till regionerna (2,25 mdr kr) ger Örebro län möjlighet att anställa 97 sjuksköterskor.

Kristdemokraternas beslut att prata med alla partier har gett resultat. Trots bristerna i välfärden röstade regeringen och dess stödpartier igenom sin, för välfärden, underfinansierade budget för bara en månad sedan. Nu tvingas de agera av en opposition som sätter politiska resultat, inte vem ska vara med vem, främst. Dessutom har oppositionen förmågan att ena sig kring åtgärder för att stärka upp detta ytterligare.

Hans Eklind

Kristdemokraterna, riksdagsledamot

Örebro län