Har Liberalerna blivit religionsfientliga?

Företrädare för Liberalerna har under senaste tiden drivit allt flera förbudskrav mot religiösa friskolor.

Nyligen krävde Liberala Kvinnor ett totalförbud mot religiösa förskolor och friskolor. I november 2016 krävde Liberalernas partiråd med Jan Björklund i spetsen ett förbud för nyetablering av religiösa friskolor.

Även om det finns företrädare för L som inte delar åsikten så verkar det som partiet i allt högre grad blivit ett religionsfientligt parti. Förslaget att slöjan borde förbjudas i grund­skolan drivs av en fram­trädande liberal.

Dessutom har andra företrädare kritiserat det stat­liga bidraget till trossamfund med motivering att statligt stöd inte ska gå till hatpredikanter.

Liberala kvinnor uttrycker ett ganska fördomsfullt synsätt på en av frikyrkorna som man menar är en sektliknande rörelse. Det verkar som L i högre grad blivit religionskritiskt och sekulärt.

Utifrån ett lokalt Örebroperspektiv är frågan mycket angelägen – kan de fristående konfessionella skolorna i Örebro lita på Liberalerna? Vilket är svaret från kommunalråd Karolina Wallström (L)? Det finns tre kristna skolor (Viktoriaskolan, Grenadjärskolan och Hannaskolan) samt två muslimska (Al-Azharskolan och Al Salamskolan).

Ytterst handlar frågan om synen på religion och samhälle, om man bejakar civilsamhället fullt ut, om man ser religion som något viktigt som tillför samhället något positiv- eller om religionstillhörighet bara är något som tillhör den privata sfären.

Kristdemokraternas synsätt är att religionsutövning är en stor tillgång som en del av det civila samhället – en positiv mångfald och en viktig del i integrationsarbetet. Detta uttrycks tydligt i Europakonventionen där varje förälder har rätt att välja den skola som stämmer överens med den egna filosofiska eller religiösa övertygelsen.

I dag har cirka en procent av alla grundskoleelever i Sverige sin skolgång i en skola med konfessionell inriktning – totalt finns det 66 skolor enligt skolverket, 54 är kristna, elva är muslimska och en är judisk. Man kan fundera på hur stort problemet egentligen är?!Det är självklart att dåligt fungerande skolor, oavsett om det gäller kommunala eller konfessionella, ska granskas av skolinspektionen. Om det finns problem ska det åtgärds och i yttersta fall stängas.

Ett förbud som Liberalerna kräver är helt fel väg – det strider mot Europakonventionen och mänskliga rättigheter. Det blir en attack mot den kulturella mångfalden och motverkar snarare integration. Tvärtom är det angeläget att aktivt skapa olika mötesplatser där företrädare för samfunden möts tillsammans med kommunen.

Efter en motion till fullmäktige i Örebro kommun från Kristdemokraterna inrättades ett Interreligiöst Råd som nu funnits under tio år. Det är unikt i Sverige och det enda som inrättats av en kommun.

Det består av företrädare för de religiösa samfunden i kommunen och leds av kommunfullmäktiges presidium. Syftet är just att be­jaka religionens plats i samhället, skapa förstå­else och kunskap för religion och trosutövning samt att vara en mötesplats mellan kommunen och samfunden. I dag är det mera angeläget än någonsin att stödja civilsamhället och möta de religiösa företrädarna.

Liberalernas förbudsivrare skapar frågor och osäkerhet för de konfessionella skolorna. Vad kommer att hända, vilken blir Liberalernas ståndpunkt framåt?

Lennart Bondeson (KD)Kommunalråd, Örebro kommun

Artikeln publicerades idag på NA debatt.