Hela listan med kandidater till riksdag och landsting!

I slutet av november samlades länet till en heldag för att besluta om kandidatlistor och valplan inför valet till riksdag och landsting. Nästa år har kallats supervalåret då vi kommer att genomföra fyra val och den beslutade valplanen ska utgöra grunden till valplanerna i alla lokalavdelningar. I maj väljs kandidater till Europaparlamentet och i september sker valet till riksdag, landsting och kommun.

Nomineringskommitténs förslag till riksdagslistan antogs enhälligt liksom två, något justerade landstingslistor. Ett par platser är reserverade till avdelningarna i Ljusnarsberg och Hällefors där vi inte har så stor representation för att därmed kunna bredda partiet. På stämman betonades vikten av att arbeta för partiets bästa, eller för att använda valplanens ord: ”Det är av största vikt att partiet går fram samlat i länet, det är ”laget före jaget” som gäller.”

 

Listorna i sin helhet:

Riksdagslista
1.  Lars-Axel Nordell, Örebro
2.  Anders Hagström, Örebro
3. SOheila Fors, Karlskoga
4.  Ewa Sundkvist, örebro
5.  Tomas Hagenfors, Hallsberg
6.  Lovisa-Teolinda Pettersson, Karlskoga
7.  Behcet Barsom, Örebro
8.  Gunn Öjebrandt, örebro
9.  Erling Johansson, askersund
10. Inga-Lill Bergensten, Brevens bruk
11. Lennart Bondeson, Örebro
12. Ingrid Åberg, Lindesberg
13. Per Holm, Kumla
14. Klas Engholm, Nora
15. Marie Magnusson, Örebro
16. Oscar Welander, Örebro
17. Lilla Alkman, Örebro
18. Jan Johansson, Degerfors
19. Bengt Sjöberg, Hällefors
20. Eva Sape, Örebro
21. Bo Rudolfsson, Laxå
22. Ann-Catrin Örtquist, Karlskoga
23. Bert Parsmo, Nora
24. Felicia Magnusson, Örebro
25. Vakant plats, Hällefors/Ljusnarsberg
26. Lars B. Stenström, Örebro
27. Lars O. Molin, Örebro

Landstingslista för Örebro och norra länsdelen

1.   Ewa Sundkvist, Örebro
2.   Urban Svensson, Östernärke
3.   Elin Enes, Örebro
4.   Magnus Lagergren, Örebro
5.   Margareta Ehnfors, Örebro
6.   Per Schmidt, Grythyttan
7.   Gunbritt Lindén Parsmo, Nora
8.   Kent Hiding, Lindesberg
9.   Gunn Öjebrandt, Örebro
10. Sven-Erik Sahlén, Örebro
11. Lina Hagström, Örebro
12. Björn Junaeus, Örebro
13. Febro Oktay, Örebro
14. Nils Holmberg, Nora
15. Ingrid Åberg, Lindesberg
16. Per Danielsson, Örebro
17. Inga-Lill Nordell, Örebro
18. Öjvind Berbres, Örebro
19. Ingeborg Elovsson, Glanshammar
20. Conny Harrysson, Hovsta
21. Sara Maxe, Örebro
22. Suleyman Alp, Örebro
23. Camilla Sinclair, Örebro
24. Dan Rasmussen, Örebro
25. Vakant plats, Ljusnarsberg
26. Malin Silén, Örebro
27. Fred Sjöberg, Örebro

Landstingslista för södra och västra länsdelen

1.   Bo Rudolfsson, Laxå
2.   Ann-Marie Nilsson, Lekeberg
3.   Bengt Eklund, Karlskoga
4.   Silvia Östersjö, Askersund
5.   Thomas Hagenfors, Hallsberg
6.   Erling Johansson, Askersund
7.   Ann-Catrin Örtquist, Karlskoga
8.   Lars-Erik Jonsson, Karlskoga
9.   Kristina Borén, Karlskoga
10. Martin Pettersson, Hallsberg
11. Raymonda Kourie, Kumla
12. Jan Johansson, Degerfors
13. Lovisa- Teolinda Pettersson, Karlskoga
14. Monica Ivarsdotter, Örebro
15. Stefan Herlitz, Karlskoga
16. Zara Shabane, Karlskoga
17. Sigvard Sundkvist, Örebro
18. Berit Carlström, Örebro
19. Johannes Fard, Karlskoga
20. Johan Idar, Karlskoga
21. Ulf Bladh, Askersund