KD: Dags att bryta den svenska ensamheten

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha förödande folkhälsoeffekter. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – vi behöver bryta den nu.

 

 

 

 

 

 

13procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Örebro län bor ungefär 38 000 personer som saknar en nära vän. Läs hela artikeln av Jakob Forssmed, Behcet Barsom, Lars O Molin och Erica Gidlöf nedan.

13 procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Örebro län bor ungefär 38 000 personer som saknar en nära vän.

300 000 svenskar bedöms vara socialt isolerade, senast SCB mätte detta och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar i alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd.

Men kanske drabbar ensamheten äldre och unga allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte, och det medför också hälsoproblem för många äldre – mer smärta, sämre immunförsvar och ökad risk för såväl depression som hjärt- kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Det innebär att både mänskligt lidande och ökade vårdkostnader följer i ensamhetens spår. Samtidigt rapporterar Bris om att många barn och unga känner ensamhet, ofta även när det finns vuxna i barnets närhet, men också i relation till sina jämnåriga. Denna ensamhet är en av orsakerna bakom barns psykiska ohälsa och barn som känner sig ensamma löper tre gånger högre risk att få misslyckas i skolan.

Vi behöver en diskussion om ensamhetens konsekvenser i Sverige – också i politiken. Det är uppenbart att vi i vårt land under lång tid haft en alltför snäv syn på människan när vi utformat reformer. Människans fysiska behov har dominerat i förhållande till de sociala, själsliga och andliga. Vi har alltför sällan vägt in hur politiska beslut påverkat relationer och mellanmänsklig gemenskap.

Inte ens när rönen om sambanden mellan ensamhet och ohälsa blivit överväldigande – ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning – har detta förhållningssätt ändrats.

Men nu måste vi sluta blunda för ensamheten och dess konsekvenser. Kristdemokraterna har förslag på ett trettiotal åtgärder för att bekämpa den ofrivilliga ensamheten och främja gemenskap. Vi vill bl a:

  • Råda bot på äldreboendebristen, så att fler äldre får möjlighet att flytta till ett boende med gemenskapsmöjligheter. Vi vill bl a se ett höjt investeringsstöd för äldreboenden, en äldreboendemiljard som går till de kommuner som ordnar plats i tid, och höjda viten för de som inte gör det.
  • Att sociala behov tydligare blir en del av biståndsbedömningen vid beslut om äldreboendeplats. Fler kommuner bör använda möjligheterna som finns i Socialtjänstlagen redan idag. Samtidigt vill vi förtydliga lagen, så att det framgår tydligare att sociala behov utgör grund för att bli tilldelad plats.
  • Att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs ut fysisk aktivitet på recept. Ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer kan innebära att fler får möjlighet att bygga meningsfulla sociala nätverk.
  • Genomföra ett pilotprojekt med sk sociala lotsar, där frivilliga som i sina jobb naturligt träffar folk, t ex kaféägare, frisörer, eller skolpersonal, är uppmärksamma på om de träffar personer i behov av sociala kontakter och ser till att de som vill får kontakt med civilsamhällets organisationer, kommunen eller vården.
  • Ge föräldrar stöd och mer tid för sina barn, t ex genom rätt till tjänstledigt några dagar per år i samband med lov eller för att följa med till skolan.
  • Genomföra många små förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle. För att frågan om ofrivillig ensamhet ska komma upp på dagordningen anser vi därför att ensamhetsfrågorna bör finnas i en ministerportfölj och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha förödande folkhälsoeffekter. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – vi behöver bryta den nu.

Jakob Forssmed, vice partiledare Kristdemokraterna

Behcet Barsom, regionråd Kristdemokraterna Örebro län

Lars O Molin, distriktsordförande Kristdemokraternas Seniorförbund Örebro län

Erica Gidlöf, distriktsordförande Kristdemokraternas Kvinnoförbund Örebro län