Kristdemokraterna: Krafttag mot bedrägerierna mot äldre krävs!

”Bedrägerier är det brott som ökat mest de senaste tio åren. År 2010 anmäldes drygt 100 000 bedrägerier. Nu är den siffran närmare 250 000. Ökad kortanvändning och internetshopping är två svar på varför. En annan, betydligt tråkigare uppgift, är att antalet dömda personer under samma period halverats. Från 3 000, till drygt 1 500. ” Läs gärna artikeln av Lars O Molin, Andreas Carlsson och Birgitta Nordvall nedan som också publicerats i dagens NA.

 

Den här utvecklingen är ohållbar. Coronakrisen har inneburit nya möjligheter för bedragare. Inte minst äldre riskerar att drabbas. En kvinna i 80-årsåldern blev till exempel uppringt av en man som påstod sig vara från Folkhälsomyndigheten och sa att kvinnan misstänktes ha blivit smittad och skulle få göra ett coronatest. Istället lurades hon på 100 000 kronor.

Att utnyttja denna skörhet för att begå brott är en avskyvärd handling.

Andra bedragare har erbjudit sig att handla åt äldre och på så vis kommit över deras kort och koder, andra har låtsats samla in donationer till forskning. Äldre personer riskerar att drabbas särskilt, då vissa är ovana vid ny teknik eller har svårt att skilja på kända och okända personer. Det är tyvärr något som kan höra till åldrandet. Att utnyttja denna skörhet för att begå brott är en avskyvärd handling.

Kristdemokraterna anser att det måste tas krafttag mot brotten som drabbar äldre.

Prioritera bedrägeribrotten. Dessa brott har ökat med 150 procent samtidigt som uppklarningen halverats. Det duger inte.

Fler poliser. Det absolut viktigaste för att bekämpa brottslighet är fler poliser. KD är villiga att vända på alla stenar.

I Norge finns cirka 250 poliser som inte får jobb. De skulle kunna anställas i Sverige. Vi behöver anställa civila utredare. Sådana kan inte minst jobba med bedrägerier, som inte kräver samma typ av insatser ”på gatan”.

Stoppa ID-fusket. Bedragarna utnyttjar samordningsnummer och falska ID-handlingar som det finns alldeles för många av. Sverige måste göra om systemet för att hindra falska ID-handlingar och systemet med samordningsnummer helt.

Samtliga samordningsnummer som finns i dag bör makuleras; vi måste börja på ny kula.

Automatisk utbetalning av skadestånd. Den som blir utsatt för ett bedrägeri ska inte själv behöva begära in skadeståndet från gärningspersonen. Så är det i dag.

KD vill att skadeståndet betalas ut automatiskt av staten, som sedan kräver in det från brottslingen.

Utbildning för äldre. Många är ovana vid att det hela tiden kommer ny teknik och appar. Det utnyttjar bedragare. Vi behöver hjälpa de äldre att undvika de kriminellas trick.

Utbildningar bör ske i regi av kommunen, polisen och ideella organisationer. Polisen har tagit fram utbildningspaketet ”Försök inte lura mig” i samarbete med PRO, SPF Seniorerna och Brottsofferjouren. Denna utbildning behöver spridas.

Tillsammans kan vi skydda äldre mot bedrägerivågen.

Andreas Carlson

Kristdemokraterna, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, ledamot av Polismyndighetens Insynsråd

Lars O. Molin

förbundsordförande KD Senior, ledamot av Regionpolisråd Bergslagen

Birgitta Nordvall

ledamot förbundsstyrelsen KD Senior, ledamot av Regionpolisråd Nord