Landstinget pressar personalen

Vid dagens landstingsfullmäktige presenterades delårsrapporten för januari – april 2013 som visade på ett underskott på 332 miljoner kronor, med en prognos på – 394 miljoner kronor för helåret.

Kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist förde fram tankarna i sitt anförande att det finns flera allvarliga områden som inte fungerar för Örebro läns landsting. Förutom den dåliga ekonomin så har vi fortfarande för långa köer och att den köpta vården ökar. Det påverkar naturligtvis ekonomin negativt att vi inte får del av kömiljarden., dvs. landstinget klarar inte av de krav som ställts för att få del av regerings satsning på hälso- och sjukvård genom den s.k. kömiljarden.

– Effektiviseringar handlar inte om att springa fortare utan jobba smartare. Landstinget i Västra Götaland har till exempel anställt logistiker för att hitta genvägarna inom vårdens ”vägar”.

– Det är också bekymmersamt med läkarbristen i länet. Varför har läkarna i länet flest patienter per läkare i hela landet? Vilket kan betyda att personalen, inklusive läkarna tappar sugen och ger upp.

När riksdagen år 2000 beslutade att en läkare i primärvården i genomsnitt ska ha 1500 listade patienter. Som det ser ut idag är det inte ett enda län som lever upp till denna siffra och sämst bland alla län är landstinget i Örebro län där siffran är 2 422 patienter per läkare inom primärvården.

– Landstinget behöver, precis som Alliansen påpekat i sin budget, en långsiktighet på kanske tio år i sitt budgetarbete.

Ewa                                       Bo Rjpg

Ewa Sundkvist                                                        Bo Rudolfsson

Oppositionsråd     (KD)                                           Fullmäktigeledamot (KD)

Örebro läns landsting                                             Örebro läns landsting