Landstingets ekonomi

LandstingsfullmaktigeUnder två dagar har Landstingsfullmäktige (26-27/11) debatterat Budget 2014 och många inlägg har gjorts och många ord talats. Från Socialdemokraterna har det klagats mycket på sänkta statsbidrag, ”nedmontering” av välfärden, etc. Mycket är bara löst ”politikprat” men det skapar en bild som många personer tror på.

Här är fakta:
Statsbidrag   2006: 1 321 Mkr        2014*: 1 866 Mkr =   +545 Mkr, +41,25 %

Statsbidragets del av nettokostnaden  2006: 23,49%      2014*: 23,86%

Skatter & Statsbidrag   2006: 5 770 Mkr   2014*: 7 883 Mkr =  2 113 Mkr, +36,62%

Regeringens satsning på välfärden:   + 68 000 Mkr mer 2013 än 2006 (inflationsrensat)  varav 27 000 Mkr mer till sjukvården 2013 än 2006

 

* enligt majoritetens (S+V+MP) verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016