Länet Runt – senaste numret

Länet Runt nr 3 2017

Ledare
Blod, Svett och Tårar
I en av William Shakespeares teaterstycken,
ställer Hamlet frågan ”Att vara eller inte vara,
det är frågan” och på många sätt kan vi som
parti ställa samma fråga. Det handlar inte
om att finnas eller inte finnas även om det
spelar en stor roll i den valrörelse som når
sin fullbordan den 9 september 2018. Om
vi syns genom debattinlägg, utspel, förslag,
motioner, interpellationer, utspel, debatter,
etc. så finns vi!

Men är vi? Är vi ett parti som står upp för vår ideologi? Är vi ett parti som vågar utmana och vill förändra? Kommer vi i framtiden att vara ett parti som påverkar och betyder något i den svenska politiska vardagen. Den kristdemokratiska ideologin är en av de stora ideologierna runt om i världen. I den svenska skolan talar man mest om socialism, liberalism och konservatism – utifrån de partier som existerar i Sverige, även om vissa inte ens ser konservatism som en ideologi. 
Men som vi ser runt om i världen som finns knappt konservatism i så många länder, det
är kristdemokratin som är det tredje av de stora ideologierna. Har vi viljan och kapaciteten att leva upp till detta i den politiska vardagen? Att visa att den ideologi vi står upp för, inte är en 3,4 %-ig ideologi utan något som har målsättning
att bli mycket större. Så stora att vi är med och styr i mångdubbelt fler kommuner och
regioner än idag, samt i regeringen.

Hur kan vi som kristdemokrater få till stånd ett genomslag för vår ideologi och förslag
i det kommande valet nästa år? Hur kan vi finnas kvar i riksdagen även kommande
mandatperiod? I ett av de senaste mötena med distriktsstyrelsen använde jag frasen
”Vinna eller försvinna” angående vårt arbete under det kommande året. Jag tror att det
är så allvarligt, det får inte vara ”buinesss as usual” utifrån den situation som finns.

Vi måste våga och vilja något mer! Att våga och vilja något mer gäller för oss alla, vare sig vi är heltidspolitiker som undertecknad eller om vi är medlem utan några förtroendeuppdrag vill vi vinna valet 2018, så kan det innebära ”blod, svett och
tårar” (för att citera en annan engelsman, Winston Churchill). Vi kristdemokrater ser
ofta tillbaka till valresultatet 1998 och tar vår utgångspunkt från det resultatet 11,77%.

Det kanske är riktigt men för att vi ska nå till det målet igen, måste vi också skapa
förutsättningar för ett sådant resultat. Vi kan inte bara peka på riks och Ebba Bush Thor
och förvänta att hon ska se till att resultatet i valet 2018 slår i taket. Se på din hand när du pekar – ett finger framåt, tre fingrar mot dig själv! Vi har alla en uppgift i detta arbete som ligger framför oss.

Jag skulle vilja se att varje lokalavdelning sätter upp några kvantitativa mål för de
kommande månaderna, låt oss säga fram till och med april månad. Hur många gånger kan vi dela ut material i brevlådor? Hur många motioner och interpellationer kan
vi lämna i vår kommun?
Hur många gånger kan vi skriva en insändare eller debattartikel i tidningen som handlar om vår kommun? Hur många gånger kan vi synas på marknader och andra publika arrangemang eller stå och servera glögg på torget under t.ex. december månad?
Vi behöver också kvalitativa mål för de kommande månaderna. Väga ställa
interpellation som ställer saker på sin spets hos det styrande partiet. Ta upp
frågor som det talas om bland seniorer och bland barnfamiljer. Ta upp jobbfrågor
och kommunens placering i rankingen om företagsklimat. Satsa på förslag eller frågor i
områden som trygghet och risken för överfall i vår kommun. Riksorganisation har tagit
fram en strategi att primärt fokusera på FJÄT (Familj, Jobb, Äldre & Vård och Trygghet)
Jobba med dessa områden.

Låter det jobbigt? Det kan nog bli jobbigt, men om det handlar om att ”vinna eller
försvinna” så är det nödvändigt att det innebär jobb för oss alla! Vi kan tillsammans skapa den förändring som vi vill ha för vårt parti, så att vi i både kommun, region och riksdag närmar oss 11,77% i valresultat. Vi kanske inte når hela vägen men vi kan nå mycket bättre än 3,4%!

Bo Rudolfsson (KD)
Distriktsordförande &
kommunstyrelseordförande Laxå