Lättare för små bussföretag

Sven-Erik Sahlén (KD), 2:vice ordförande Nämnden för samhällsbyggnad och Ewa Sundkvist (KD), oppositionsråd.

Idag (25/1) fattade Regionstyrelsen beslut om att initiera arbetet för ett gemensamt ägt bussbolag tillsammans med Region Västmanland.

– Det är ett viktigt beslut inför framtiden, eftersom det är dags att antingen förnya upphandling eller förändra driften. De nuvarande upphandlingarna har haft alltför låg kundnöjdhet, och dessutom långa avtalstider, berättar Sven-Erik Sahlén, 2: vice ordförande i Nämnden för samhällsbyggnad (KD).

I beslutet lyfts ramavtal som verktyg för att Regionen ska kunna genomföra upphandlingar med mindre, regionala bolag.

– Det betyder inte att allt ska drivas i egen regi, utan detta möjliggör för mindre regionala bolag att delta – vilket gynnar småföretagandet i Örebro län, fortsätter Sahlén.

– Samägandet ger oss också möjligheten att ta del av Region Västmanlands personalutbildningar, vilka har gett goda resultat i både bemötande och kundnöjdhet. För oss Kristdemokrater är resenären den viktigaste faktorn i vad som avgör vem och hur bussarna ska ägas och drivas, inte vem som äger och driver dem. Är resenären nöjd är vi nöjda, säger Ewa Sundkvist, oppositionsråd (KD).

– Dessutom finns det möjligheter till miljövinster att hämta genom att själva äga bussbolaget. Nu kan vi lättare påverka bussarnas drivmedel, och snabbare investera i nya och mer miljövänliga bussar allt eftersom forskning och utveckling går framåt, avslutar Sundkvist.