Lindesbergs lasarett är inte hotat

”Att antyda något annat skapar onödig otrivsel bland personal som arbetar hårt och oro bland befolkning och företagare. Alla vet att alla tre sjukhusen i regionen är nödvändiga och beroende av varandra. Både Karlskoga och Lindesbergs sjukhus har byggts ut och även fått viss högspecialiserad vård. ”

Det skriver Ewa Sundkvist (KD) i gårdagens NA som svar till Ingemar Engstrands artikel den 25 april. Läs hela insändaren nedan samt på NA debatt.  

 

 

Intressant insändare av Ingemar Engstrand angående att faktaresistens, att inte vara mottaglig för fakta, hotar Lindesbergs sjukhus. Jag håller med till 100 procent att det är svårt med fakta när det gäller Lindesbergs sjukhus.

Fakta är att Lindesbergs sjukhus inte är hotat och det kommer även i fortsättningen att finnas läkare med överläkarkompetens i beredskap inom kirurgi och ortopedi under nattetid. Det kommer även att finnas jourer inom medicin och anestesi på plats på Lindesbergs lasarett dygnet runt, årets alla dagar.

Lindesbergs har ett gott rykte och dessa resurser ska användas så effektivt som möjligt.

Att antyda något annat skapar onödig otrivsel bland personal som arbetar hårt och oro bland befolkning och företagare. Alla vet att alla tre sjukhusen i regionen är nödvändiga och beroende av varandra. Både Karlskoga och Lindesbergs sjukhus har byggts ut och även fått viss högspecialiserad vård.

Lindesbergs har ett gott rykte och dessa resurser ska användas så effektivt som möjligt. Ingemar Engstrand hänvisar till siffror om arbetet vid akuten på Lindesbergs sjukhus. Jättebra. Akuten ska inte läggas ned, varken dagtid eller nattetid, diskussionen handlar om de årligen 25-40 akuta operationerna som sker nattetid och jourlinjerna för kirurgi och ortopedi som har en låg belastning mellan klockan 21.00 – 07.30.

Under 365 nätter finns det på Lindesbergs lasarett operationsteam med olika kompetenser av läkare och sjuksköterskor som är beredda att operera 365 nätter/år. Under 2018 mellan klockan 21.00 och 07.00 utfördes det 26 operationer nattetid. Det vill säga cirka en operation varannan vecka, av dessa var det flera som kunde ha väntat till dagen därpå och några borde ha körts till USÖ. Dessa team behöver, oavsett hur många eller få operationer som genomförs, ha kompensationsledigt cirka två dagar för varje arbetad natt.

Detsamma gäller jourlinjerna för kirurgi och ortopedi som har en låg belastning mellan klockan 21.00 – 07.30.

… när ordinarie verksamhet ska igång igen, finns ett stort antal människor som behöver opereras, då kommer vartenda operationsteam att behövas …

Detta berör alltså ett begränsat antal patienter eftersom det är få patienter som besöker akutmottagningen och det utförs mycket få operationer under nattetid. De patienter som behöver akut operation nattetid bör skickas direkt till USÖ. Om komplikationer stöter till har ett universitetssjukhus betydligt större resurser nattetid än vad ett mindre sjukhus kan ha.

Slutligen så vet vi alla att det råder coronatider och därför är allt som tidigare och beslutet är skjutet framåt. Men när ordinarie verksamhet ska igång igen, finns ett stort antal människor som behöver opereras, då kommer vartenda operationsteam att behövas och då gäller det att vi har en effektiv vård som kan operera så många som möjligt.

Ewa Sundkvist

Kristdemokraterna, ordförande Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård