Kristdemokraterna i Lindesberg vill ha närodlat

logga

 

Idag den 29 november inlämnade Kristdemokraterna i Lindesbergs en motion till kommunfullmäktige om att verka för närodlat. Läs hela motionen nedan.

Motion

Intresset för närodlade livsmedel ökar stadigt. Många är intresserade av att odla egna grönsaker och blommor men har ingenstans att göra det på. Nu har många som haft villa och trädgård och varit vana vid att kunna odla flyttat in i lägenheter och en kolonilott kan säkert vara ett komplement till lägenhetsboende. Många har en önskan att komma närmare naturen och umgås med andra odlingsintresserade.

Kolonilotter ökar andelen närodlade livsmedel, främjar hälsa och friluftsliv, tar till vara kreativitet och kunskap.

Det handlar också om ett hållbart bruk av naturresurser, minskar vår påverkan på miljön och gynnar biologisk mångfald.

Det finns också sociala och ekonomiska vinster att göra.

Kan användas i utbildning och är också integrationsskapande.

Ett kolonilottsområde bör vara utrustat med sommarvatten samt någon form av servicebyggnad med toalett, kök och förråd.

 

Kristdemokraterna föreslår därför att kommunen verkar för att

mark iordningställs för tillhandahållande av kolonilotter med byggrätt

alt. utvecklar de områden som redan finns.

 

 

Lindesberg den 29 november

 

För Kristdemokraterna

 

Ingrid Åberg               Hlödur Bjarnason            Sven Öberg