Hans Eklind (KD): Stoppa missbruket av det svenska asylsystemet

För att få till ett bra mottagande och en fungerande integration måste de långa väntetiderna hos Migrationsverket kortas. Dessa väntetider skapas bland annat av att verket tvingas handlägga asylansökningar från personer som har uppenbart ogrundade asylskäl. Detta missbruk kan stoppas med en lista över säkra länder. Detta har kristdemokraterna krävt sedan 2014, först sju år senare tycks detta bli verklighet.

Det skriver Hans Eklind (KD) i senaste numret av Hemmets vän.

Läs mer

Kristdemokraterna: Förslag för bättre vård spåren i av Corona

Vi har äntligen fått lägga året 2020 bakom oss. Det var på flera sätt ett kämpigt år och många viktiga lärdomar kommer att dras från rapporter och utvärderingar, ibland till ett högt pris. Kompetensen inom äldreomsorgen, samarbete och styrning av sjukvården nationellt är exempel där vi måste agera framåt. Vi behöver samtidigt se till psykosociala effekter och hur gemenskapen blivit lidande till följd av Coronas framfart.

 

 

 

 

 

 

 

Hans Eklind (KD): Ett bra bistånd är effektivt

”Ett orosmoln som växer sig allt större är att flera politiska partier ifrågasätter det svenska biståndets omfattning. Motsatsförhållandet mellan att säkra upp vår egen välfärd och ett svenskt bistånd är uppdiktat. Politiken kan fortsatt prioritera, och som ett rikt land kan vi möta behov hos människor som lever i fattigdom och förtryck. Det är dock mer än rimligt att se över hur biståndet genomförs och möter de mål som finns. Ett effektivt bistånd är ett bra bistånd.”

Det skriver Hans Eklind i veckans nummer av Hemmets vän. Läs gärna mer nedan.

Läs mer

KDK: Förtrycket ökar i pandemin

”I skuggan av coronapandemin greppar hot, våld och förtryck ett allt hårdare tag om flera kvinnor, ungdomar och barn i Sverige. Det finns platser där isoleringen av smittskyddsskäl, drabbar dessa grupper extra hårt. Det är hemma hos dem som lever i karantän tillsammans med någon som förtrycker, bland annat har Kvinnohuset i Örebro under hösten sett en ökning av kvinnor och barn som söker hjälp för fysisk och psykisk misshandel, ett projekt med två deltidsanställda kuratorer pågår för att kunna hjälp fler.”

Det skriver Kristdemokratiska kvinnoförbundet Örebro län i dagens NA tillsammans med förbundsordförande Sarah Havneraas. Läs artikeln på na.se och nedan.

Läs mer

Ingen ska behöva fira jul på gatan!

Hemlösa är bland de mest utsatta i vårt samhälle, både socialt och ekonomiskt. Vem som hamnar i hemlöshet förändras, för en del handlar det endast om att man saknar bostad men i övrigt har ett helt fungerande liv. En del hemlösa lever med beroendeproblematik och eller psykisk ohälsa.

Om vikten av bostad och hemlöshetsproblematiken skriver Markus Lundin, Margareta Andergard och Michael Anefur i Lindenytt. Läs hela artikeln nedan.

Läs mer

Coronakrisen har blivit en kvinnofridskris!

”Uppmaningen att helst bara umgås med personer i sitt eget hushåll är för många en fara, om man lever ihop med någon som vill hota, kontrollera och skada. 7 av 10 kvinnor som mördades i Sverige förra året mördades av sin partner. När mer tid nu tillbringas i hemmet till följd av coronapandemin, riskerar siffrorna för 2020 att bli högre.
Kvinnorättsorganisationer världen över larmar om att situationen för många våldsutsatta förvärras i samband med att man isoleras hemma.
Innan pandemin hade totalt Unizons jourer i Sverige nära 122 000 stödkontakter bara under 2019. Våldet mot kvinnor har allt annat än avstannat. ”
Läs gärna nedanstående artikel av kvinnoförbundets förbundsordförande Sarah Havneraas och distriktsordförande Erica Gidlöf tidigare publicerad i tidningen Alltinget!

Läs mer