Debatt: Fler länder bör ha lag mot sexköp

Ewa-S
NA 2014-05-24

Vissa saker känner inte av nationella gränser. Det är till exempel miljö och kriminalitet. Ett stort område är prostitution och sexuellt utnyttjande av barn. Det är två skäl till att EU behövs.

Varje år blir hundratusentals människor tvingade eller lurade för att utnyttjas sexuellt eller till tvångsarbete. Denna fruktansvärda brottslighet drabbar framförallt kvinnor som säljs som sexslavar. Dessutom blir allt fler barn och män offer för tvångsarbete och annan form av förnedring. Straffen för denna typ av brottslighet måste harmoniseras mellan EU-länderna. Men ett problem i detta är synen på prostitution. Den utbredda acceptansen för sexköp har bidragit till att människohandel blivit en lukrativ form av organiserad brottslighet. Sverige införde sexköpslagen 1999 och den har på många sätt förändrat synen på prostitution. Vi Kristdemokrater menar att det inte är effektivt att bekämpa människohandel för sexuella ändamål om man samtidigt tillåter en prostitutionsmarknad. Därför behöver vi inom EU arbeta för att få andra länder att se sexköpslagens positiva effekter. Läs mer

Debatt: Ge alla över 85+ gratis sjukvård

I en motion till Örebro läns landsting föreslår kristdemokraterna att alla länsinvånare över 85 år ska få ha fri sjukvård. Denna typ av satsning på länets äldre har redan införts i bl.a. Västmanland till en kostnad mellan 4 – 6 miljoner kronor. Läs mer om förslaget på Sveriges Radios hemsida här, eller läs hela debattartikeln här nedan. Läs mer

Debatt: Bättre utbildning av ”blåljusförare”

Bild_LAN_Debatt_140406

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot och Bo Rudolfsson, ledamot i länets polisstyrelse skriver en debattartikel om utbildningen av ”blåljusförare”, dvs. förare av fordon som får köras med blåljus; polis, brandkår, etc. Klicka på bilden för att läsa artikeln.

Debatt: Begränsa EU:s makt

Bild_LAduktusson_140401

Lars Adaktusson, Kristdemokraternas första namn vid valet till Europa-parlamentet skriver en debattartikel om att begränsa EU:s roll gentemot de vardagsnära besluten där vi som personer måste själva kunna fatta besluten.

Debatt: Betyg i årskurs 4

Bild_Bondesson_140403

Kommunalrådet Lennart Bondesson, Örebro,  kommenterar regeringens förslag att betyg ska ges redan från årskurs 4. Klicka på bilden för att läsa debattartikeln.