Grattis på födelsedagen!

image

Idag den 20 mars är det 50 år sedan Kristdemokraterna bildades som parti. Vi kristdemokrater i Örebro län framför våra lyckönskningar.

Läs mer om vår historia och ideologi i Göran Hägglunds debattartikel, klicka på bilden.

Valutbildning för kommunala & regionala kandidater

image

Idag lördag 22 februari genomförs kandidatutbildningar på sju platser runt om i Sverige. För kandidater från Örebro län var det Kristinehamn som var den närmaste platsen. Det var ett 40-tal kandidater från bl a Värmland och Örebro som deltog.

Björn Juneaus, Örebro, ledamot av ÖLLs Nämnd för psykiatri, habilitering och hjälpmedel och Mia Widell, verksamhetschef för Kristdemokraterna riks berättar för deltagarna om möjliga valfrågor.

imageimage

Miljöpartiet rankas sist av småföretagare i undersökning

2014-02-06

I en enkät där småföretagare får ranka anonymiserade partier efter deras tre främsta företagsfrågor hamnar V före FP, och S och MP i botten. Centerpartiet och Moderaterna får mer väntade platser i toppen. Det är konsultmäklarföretaget Assistera som har bett 2 000 företag med en till tio anställda i sitt nätverk att rangordna partier efter tre frågor som partierna själva lyfter fram som sina viktigaste företagarfrågor.

Läs mer

Bifall till Lilla Kulturpriset!

Vid dagens Landstingsfullmäktige togs en motion från Maria Rönnbäck (C) om att utreda möjligheten om inrätta Lilla Kulturpriset till främst ungdomar under 18 år eller vuxna som arbetar med kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

Majoriteten (S+V+MP) hade sin vana trogen föreslagit att motionen skulle vara besvarad, dvs. det skulle inte hända något.

Hela Alliansen stod bakom förslaget från Landstingsstyrelsen att motionen skulle bifallas och när Ewa Sundkvist var upp i talarstolan talade hon för bifall till motionen.

–  Det skulle ju vara helt fantastiskt om en 15-åring skulle kunna få ett kulturpris. Vilken uppmuntran! Det är säkert så att ingen här i fullmäktige tycker att vi har för lite kultur för ungdomar och barn. Jag stöder motionen till 100 procent!

Motion till ÖLL: Utred fler ”Gryningen”

Ewa-S
Motion till Örebro läns landsting
Örebro 18 december 2013

Utred möjligheten till fler ”Gryningen”
 Att vara småbarnsförälder är ett stort ansvar. Det kan till exempel handla om ett barn som inte slutar gråta, en förälder som har annat som snurrar i huvudet och har svårt att fokusera på sitt barn, och problem med anknytning mellan barn och förälder. Det viktigaste i ett spädbarns liv är anknytningen till föräldrarna. Om det brister i sådana situationer och sammanhang är det angeläget att det finns stöd att erbjuda.

Det finns beräkningar som visar på att det varje år är ca 300 nya barn i länet som riskerar att drabbas av anknytningsproblem och bli särskilt utsatta på olika sätt. Dessa familjer är ofta flitiga vårdkonsumenter, men vården kan inte erbjuda dem den långsiktiga hjälp de faktiskt behöver. Läs mer

Utbildningsdag påbörjar Supervalåret

Ewa Sundkvist, distriktsordförande inÖrebro län, hälsar välkommen till utbildningsdagenUnder lördagen 11 januari började Kristdemokraterna sin valutbildning på ett flertal platser runt om i Sverige. I Örebro, på City Konferens Center, samlades ca 60-talet kandidater från Örebro län, Värmland, Västmanland och Dalarna för att få en genomgång av politiska valfrågor under rubriken ”en bra politik för Sverige” med Maria Fälth, kommunalråd i Upplands Väsby.