Det blir strid om assisterad befruktning

Ensamstående kvinnor ska få rätt till assisterad befruktning. Detta är innebörden av ett utredningsförslag som i dag fredag överlämnades till regeringen. Vi kristdemokrater är djupt kritiska till detta, och har under lång tid blockerat sådana förslag. Till våra alliansvänner och till dessa väljare är vårt budskap tydligt. Det blir strid i den här frågan. Läs mer här!

Debatt: Det behövs en ny modell för TV-avgiften

Bild_NA_140622

Lars-Axel Nordell, riksdagsledamot för Kristdemokraterna skriver om en ny modell för att finansiera public service (SVT/Sveriges radio) nu när Högsta Förvaltningsrätten underkänt TV-avgifter för mobiler, datorer, läsplattor, etc. Klicka på bilden för att läsa hela debattartikeln.

Nu byggs det mer!

imageUnder Stefan Attefall (KD) tid som minister och ansvarig för bostadsbyggandet har det hänt mycket. Efter några år med ett flera utredningar och faktasamlande så har många saker börjat göras, några exempel på det är,
– Attefallsstugan har införts, dvs bygga max 25m2 utan bygglov
– Tagit bort kravet på hiss vid byggande av studentbostäder i vindar, etc
– Fler och fler vill hyra ut i andra hand, bara i Stockholm har ökningen varit 22 %. För hela riket motsvarar det 16 000 lägenheter.

När det gäller villaboende så anger mer än 70 % av de tillfrågade att villaboende är deras dröm, men fortfarande byggs det för få villor.

Bostadsbyggandet har ökat under de senaste åren, men fortfarande har Sverige en liten andel villabyggande, faktiskt lägre än Nederländerna och vi har så mycket mer tillgänglig mark.

Subventioner som bl.a. (S) förordar så skulle det bara innebära att pengarna gick direkt in i byggherrarnas fickor. Denna subvention motsvarar ca 50-80 kr per lägenhet!, säger Jens Perbo, statssekreterare hos bostadsministrern.

Övriga beslut på Landstingsfullmäktige

L_fullmäktige

Under sammanträdet med landstingsfullmäktige idag beslutade ett flertal större och mindre ärenden, däribland

– godkännande av delårsrapport januari – april 2014

– att ÖLL godkänner överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (från 2015), avveckla Regionförbundet i Örebro län samt ny verksamhetsorganisation i Region Örebro län från 2015 Läs mer

Tågsystem 2017 för Mälardalen beslutad

 Trafikplan_2017

Vid dagens landstingsfullmäktige beslutades att ingå ett samverkansavtal med landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Östergötland och kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, om regional tågtrafik i östra Sverige, samt

att frågan om finansiering, 36 Mkr enligt kalkyl vid full trafik, inarbetas successivt i budgetarbetet från och med 2016.

– Detta samarbete mellan landstingen och kommunalförbunden i östra Sverige, kommer att ge betydligt större möjligheter, inte bara för boende i Örebro, men också för boende i så avlägsna orter som Laxå, Askersund och Hällefors att söka och pendla till arbeten i hela Mälardalen, säger Bo Rudolfsson, 2:e v ordförande i kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län. Detta är mycket positivt!

Läs mer om Tågsystem 2017 på MÄLAB:s hemsida.

Debatt: Fler länder bör ha lag mot sexköp

Ewa-S
NA 2014-05-24

Vissa saker känner inte av nationella gränser. Det är till exempel miljö och kriminalitet. Ett stort område är prostitution och sexuellt utnyttjande av barn. Det är två skäl till att EU behövs.

Varje år blir hundratusentals människor tvingade eller lurade för att utnyttjas sexuellt eller till tvångsarbete. Denna fruktansvärda brottslighet drabbar framförallt kvinnor som säljs som sexslavar. Dessutom blir allt fler barn och män offer för tvångsarbete och annan form av förnedring. Straffen för denna typ av brottslighet måste harmoniseras mellan EU-länderna. Men ett problem i detta är synen på prostitution. Den utbredda acceptansen för sexköp har bidragit till att människohandel blivit en lukrativ form av organiserad brottslighet. Sverige införde sexköpslagen 1999 och den har på många sätt förändrat synen på prostitution. Vi Kristdemokrater menar att det inte är effektivt att bekämpa människohandel för sexuella ändamål om man samtidigt tillåter en prostitutionsmarknad. Därför behöver vi inom EU arbeta för att få andra länder att se sexköpslagens positiva effekter. Läs mer