Fri sjukvård för 85+

Vid dagens distriktsstämma antogs en motion från Lindesbergs lokalavdelning att alla länsinvånare över 85 år ska få fri sjukvård. Enligt regionfakta.com har vårt län drygt 8 000 personer som är 85 år eller äldre. Kristdemokraterna kommer att lägga denna motion till landstinget i början av kommande vecka. Läs mer

Grattis på födelsedagen!

image

Idag den 20 mars är det 50 år sedan Kristdemokraterna bildades som parti. Vi kristdemokrater i Örebro län framför våra lyckönskningar.

Läs mer om vår historia och ideologi i Göran Hägglunds debattartikel, klicka på bilden.

Valutbildning för kommunala & regionala kandidater

image

Idag lördag 22 februari genomförs kandidatutbildningar på sju platser runt om i Sverige. För kandidater från Örebro län var det Kristinehamn som var den närmaste platsen. Det var ett 40-tal kandidater från bl a Värmland och Örebro som deltog.

Björn Juneaus, Örebro, ledamot av ÖLLs Nämnd för psykiatri, habilitering och hjälpmedel och Mia Widell, verksamhetschef för Kristdemokraterna riks berättar för deltagarna om möjliga valfrågor.

imageimage