Landstingets ekonomi

LandstingsfullmaktigeUnder två dagar har Landstingsfullmäktige (26-27/11) debatterat Budget 2014 och många inlägg har gjorts och många ord talats. Från Socialdemokraterna har det klagats mycket på sänkta statsbidrag, ”nedmontering” av välfärden, etc. Mycket är bara löst ”politikprat” men det skapar en bild som många personer tror på.

Här är fakta:
Statsbidrag   2006: 1 321 Mkr        2014*: 1 866 Mkr =   +545 Mkr, +41,25 %

Statsbidragets del av nettokostnaden  2006: 23,49%      2014*: 23,86%

Skatter & Statsbidrag   2006: 5 770 Mkr   2014*: 7 883 Mkr =  2 113 Mkr, +36,62%

Regeringens satsning på välfärden:   + 68 000 Mkr mer 2013 än 2006 (inflationsrensat)  varav 27 000 Mkr mer till sjukvården 2013 än 2006

 

* enligt majoritetens (S+V+MP) verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016

Premiär för Anna

Anna_hemsida
Idag (2012-11-27) var det premiär för juridikstuderande Anna Theodossiou,  Örebro  i Landstingsfullmäktige. Anna är ersättare i landstingsfullmäktige och idag ersatte hon Hlödur Bjarnason, Lindesberg för första gången.

– Det är alltid lite nervöst att hålla ett anförande inför folk. Men ett barn som mår dåligt mår inte bättre av känslan att ingen verkar bry sig. Därför ar det viktigt att ta ställning, för de som inte kan göra det själva.

Bifall till Alliansens budgetförslag!

Ewa-S
Vid landstingsfullmäktige 26 november behandlas bl.a. budgeten för 2014 och där kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist talade för Alliansens budgetförslag och inledde med orden:

– Under detta år har vi som familj fått pröva sjukvården. Vi har mötts av stor förståelse, stor professionalitet och mycket kunskap i avancerad vård. Jag måste erkänna att jag är glad över att bo i Örebro och mycket tacksam för den vård som vi har fått uppleva, sa Ewa Sundkvist.

Det finns också en strävan att blicka framåt och ibland känns det som att politiken inte hänger med vilket i sin tur gör att det hämmar framtidsvisionerna.

Därför är jag så glad att vi tillsammans i Alliansen har arbetat med framtiden. Vi har varit enade om de problem och utmaningar som väntar runt hörnet. Och i år liksom förra året har vi tagit fram strategier på kort och lång sikt. Vi behöver lyfta blicken för att möta framtiden

Jag yrkar bifall till Alliansens budgetförslag!

Du kan själv läsa Alliansens budgetförslag genom att klicka på länken på höger sida av skärmen under Länkar eller här.

Landstinget pressar personalen

Vid dagens landstingsfullmäktige presenterades delårsrapporten för januari – april 2013 som visade på ett underskott på 332 miljoner kronor, med en prognos på – 394 miljoner kronor för helåret.

Kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist förde fram tankarna i sitt anförande att det finns flera allvarliga områden som inte fungerar för Örebro läns landsting. Förutom den dåliga ekonomin så har vi fortfarande för långa köer och att den köpta vården ökar. Det påverkar naturligtvis ekonomin negativt att vi inte får del av kömiljarden., dvs. landstinget klarar inte av de krav som ställts för att få del av regerings satsning på hälso- och sjukvård genom den s.k. kömiljarden. Läs mer

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)