Bifall till Lilla Kulturpriset!

Vid dagens Landstingsfullmäktige togs en motion från Maria Rönnbäck (C) om att utreda möjligheten om inrätta Lilla Kulturpriset till främst ungdomar under 18 år eller vuxna som arbetar med kulturaktiviteter för barn och ungdomar.

Majoriteten (S+V+MP) hade sin vana trogen föreslagit att motionen skulle vara besvarad, dvs. det skulle inte hända något.

Hela Alliansen stod bakom förslaget från Landstingsstyrelsen att motionen skulle bifallas och när Ewa Sundkvist var upp i talarstolan talade hon för bifall till motionen.

–  Det skulle ju vara helt fantastiskt om en 15-åring skulle kunna få ett kulturpris. Vilken uppmuntran! Det är säkert så att ingen här i fullmäktige tycker att vi har för lite kultur för ungdomar och barn. Jag stöder motionen till 100 procent!

Motion till ÖLL: Utred fler ”Gryningen”

Ewa-S
Motion till Örebro läns landsting
Örebro 18 december 2013

Utred möjligheten till fler ”Gryningen”
 Att vara småbarnsförälder är ett stort ansvar. Det kan till exempel handla om ett barn som inte slutar gråta, en förälder som har annat som snurrar i huvudet och har svårt att fokusera på sitt barn, och problem med anknytning mellan barn och förälder. Det viktigaste i ett spädbarns liv är anknytningen till föräldrarna. Om det brister i sådana situationer och sammanhang är det angeläget att det finns stöd att erbjuda.

Det finns beräkningar som visar på att det varje år är ca 300 nya barn i länet som riskerar att drabbas av anknytningsproblem och bli särskilt utsatta på olika sätt. Dessa familjer är ofta flitiga vårdkonsumenter, men vården kan inte erbjuda dem den långsiktiga hjälp de faktiskt behöver. Läs mer

Utbildningsdag påbörjar Supervalåret

Ewa Sundkvist, distriktsordförande inÖrebro län, hälsar välkommen till utbildningsdagenUnder lördagen 11 januari började Kristdemokraterna sin valutbildning på ett flertal platser runt om i Sverige. I Örebro, på City Konferens Center, samlades ca 60-talet kandidater från Örebro län, Värmland, Västmanland och Dalarna för att få en genomgång av politiska valfrågor under rubriken ”en bra politik för Sverige” med Maria Fälth, kommunalråd i Upplands Väsby.

 

Hela listan med kandidater till riksdag och landsting!

I slutet av november samlades länet till en heldag för att besluta om kandidatlistor och valplan inför valet till riksdag och landsting. Nästa år har kallats supervalåret då vi kommer att genomföra fyra val och den beslutade valplanen ska utgöra grunden till valplanerna i alla lokalavdelningar. I maj väljs kandidater till Europaparlamentet och i september sker valet till riksdag, landsting och kommun. Läs mer

Valda toppkandidater till riksdag och landstinget

e

Kandidater2014_hemsida
Toppkandidaterna Bo Rudolfsson, Ewa Sundkvist, Anders Hagström och Lars-Axel Nordell

Vid nomineringsstämman lördagen den 23 november fastställdes Kristdemokraterna i länet sina listor till landstinget/Region Örebro och riksdagen. De fyra toppkandidaterna Bo Rudolfsson och Ewa Sundkvist toppar var sin lista till landstinget, där Bo Rudolfsson finns på listan för södra och västra valkretsarna. Ewa Sundkvist är toppkandidat för listan som gäller för Örebro-Lekeberg och norra valkretsarna.

För riksdagen är det Lars-Axel Nordell, nuvarande riksdagsledamot och kristdemokraternas  talesperson i kulturfrågor, som toppar listan följd av Anders Hagström, ordförande i Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun. Läs mer

Landstingets ekonomi

LandstingsfullmaktigeUnder två dagar har Landstingsfullmäktige (26-27/11) debatterat Budget 2014 och många inlägg har gjorts och många ord talats. Från Socialdemokraterna har det klagats mycket på sänkta statsbidrag, ”nedmontering” av välfärden, etc. Mycket är bara löst ”politikprat” men det skapar en bild som många personer tror på.

Här är fakta:
Statsbidrag   2006: 1 321 Mkr        2014*: 1 866 Mkr =   +545 Mkr, +41,25 %

Statsbidragets del av nettokostnaden  2006: 23,49%      2014*: 23,86%

Skatter & Statsbidrag   2006: 5 770 Mkr   2014*: 7 883 Mkr =  2 113 Mkr, +36,62%

Regeringens satsning på välfärden:   + 68 000 Mkr mer 2013 än 2006 (inflationsrensat)  varav 27 000 Mkr mer till sjukvården 2013 än 2006

 

* enligt majoritetens (S+V+MP) verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016

Premiär för Anna

Anna_hemsida
Idag (2012-11-27) var det premiär för juridikstuderande Anna Theodossiou,  Örebro  i Landstingsfullmäktige. Anna är ersättare i landstingsfullmäktige och idag ersatte hon Hlödur Bjarnason, Lindesberg för första gången.

– Det är alltid lite nervöst att hålla ett anförande inför folk. Men ett barn som mår dåligt mår inte bättre av känslan att ingen verkar bry sig. Därför ar det viktigt att ta ställning, för de som inte kan göra det själva.

Bifall till Alliansens budgetförslag!

Ewa-S
Vid landstingsfullmäktige 26 november behandlas bl.a. budgeten för 2014 och där kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist talade för Alliansens budgetförslag och inledde med orden:

– Under detta år har vi som familj fått pröva sjukvården. Vi har mötts av stor förståelse, stor professionalitet och mycket kunskap i avancerad vård. Jag måste erkänna att jag är glad över att bo i Örebro och mycket tacksam för den vård som vi har fått uppleva, sa Ewa Sundkvist.

Det finns också en strävan att blicka framåt och ibland känns det som att politiken inte hänger med vilket i sin tur gör att det hämmar framtidsvisionerna.

Därför är jag så glad att vi tillsammans i Alliansen har arbetat med framtiden. Vi har varit enade om de problem och utmaningar som väntar runt hörnet. Och i år liksom förra året har vi tagit fram strategier på kort och lång sikt. Vi behöver lyfta blicken för att möta framtiden

Jag yrkar bifall till Alliansens budgetförslag!

Du kan själv läsa Alliansens budgetförslag genom att klicka på länken på höger sida av skärmen under Länkar eller här.

Landstinget pressar personalen

Vid dagens landstingsfullmäktige presenterades delårsrapporten för januari – april 2013 som visade på ett underskott på 332 miljoner kronor, med en prognos på – 394 miljoner kronor för helåret.

Kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist förde fram tankarna i sitt anförande att det finns flera allvarliga områden som inte fungerar för Örebro läns landsting. Förutom den dåliga ekonomin så har vi fortfarande för långa köer och att den köpta vården ökar. Det påverkar naturligtvis ekonomin negativt att vi inte får del av kömiljarden., dvs. landstinget klarar inte av de krav som ställts för att få del av regerings satsning på hälso- och sjukvård genom den s.k. kömiljarden. Läs mer