Bifall till Alliansens budgetförslag!

Ewa-S
Vid landstingsfullmäktige 26 november behandlas bl.a. budgeten för 2014 och där kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist talade för Alliansens budgetförslag och inledde med orden:

– Under detta år har vi som familj fått pröva sjukvården. Vi har mötts av stor förståelse, stor professionalitet och mycket kunskap i avancerad vård. Jag måste erkänna att jag är glad över att bo i Örebro och mycket tacksam för den vård som vi har fått uppleva, sa Ewa Sundkvist.

Det finns också en strävan att blicka framåt och ibland känns det som att politiken inte hänger med vilket i sin tur gör att det hämmar framtidsvisionerna.

Därför är jag så glad att vi tillsammans i Alliansen har arbetat med framtiden. Vi har varit enade om de problem och utmaningar som väntar runt hörnet. Och i år liksom förra året har vi tagit fram strategier på kort och lång sikt. Vi behöver lyfta blicken för att möta framtiden

Jag yrkar bifall till Alliansens budgetförslag!

Du kan själv läsa Alliansens budgetförslag genom att klicka på länken på höger sida av skärmen under Länkar eller här.

Landstinget pressar personalen

Vid dagens landstingsfullmäktige presenterades delårsrapporten för januari – april 2013 som visade på ett underskott på 332 miljoner kronor, med en prognos på – 394 miljoner kronor för helåret.

Kristdemokraternas oppositionsråd Ewa Sundkvist förde fram tankarna i sitt anförande att det finns flera allvarliga områden som inte fungerar för Örebro läns landsting. Förutom den dåliga ekonomin så har vi fortfarande för långa köer och att den köpta vården ökar. Det påverkar naturligtvis ekonomin negativt att vi inte får del av kömiljarden., dvs. landstinget klarar inte av de krav som ställts för att få del av regerings satsning på hälso- och sjukvård genom den s.k. kömiljarden. Läs mer

Bli medlem!

Göran HägglundBrinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism och kommumnism, för frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

GÖRAN HÄGGLUND
Partiledare (KD)