Skapa hopp i väntan på det vardagliga!

Nu har många semester, medan andra fortfarande sliter med jobb på sjukhus, på äldreboenden eller på det allra första sommarjobbet. Skolavslutningarna är över, prästkragarna lyser på ängarna och samtidigt är mycket är ovant och annorlunda.

Det skriver Malin Silén (KD) i en artikel i Nerikes Allehanda nyligen.


Läs mer

Stärk de mobila sjukvårdsteamen!

 

”Med stor glädje ser vi nu frukten av det som vi har prioriterat så länge, nämligen mobila team. I den senaste rapporten om de mobila teamen fastställs att konceptet med ett team som består av flera medicinska professioner som besöker patienter tillsammans skapar en effektivare sjukvård. Vi har länge drivit utvecklingen av mobila team i regionen med fokus på länets äldre och funktionshindrande med omfattande behov.”

Det skriver Kristdemokraterna Ewa Sundkvist, Markus Lundin, Rose-Marie Wilnerzon-Thörn och Erica Gidlöf i dagens e-upplaga av NA. Läs hela artikeln här nedan och på na.se

Läs mer

Lindesbergs lasarett är inte hotat

”Att antyda något annat skapar onödig otrivsel bland personal som arbetar hårt och oro bland befolkning och företagare. Alla vet att alla tre sjukhusen i regionen är nödvändiga och beroende av varandra. Både Karlskoga och Lindesbergs sjukhus har byggts ut och även fått viss högspecialiserad vård. ”

Det skriver Ewa Sundkvist (KD) i gårdagens NA som svar till Ingemar Engstrands artikel den 25 april. Läs hela insändaren nedan samt på NA debatt.  

 

 

Läs mer

Soheila Fors: Vi är de misshandlade kvinnornas enda hopp under isoleringen

Föreställ dig kvinnors och flickors utsatthet under coronapandemin, instängda i isolering tillsammans med sina plågoandar, skriver Soheila Fors. Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Dagen den 1 maj.

Coronapandemin har förändrat våra liv. Social distans har stängt skolor, sportanläggningar och kyrkor. Flockimmunitet har blivit ett mål att nå på andra sidan om miljoner infekterade och tusentals insjuknade. Flyg, taxi, hotell och restaurang är näringar som drabbats hårt. Men det finns platser nära dig där karantänen drabbar minst lika hårt, om inte hårdare. Det är hemma hos de kvinnor som är dömda till karantän tillsammans med sin plågoande.

Läs mer

KD: Dags att bryta den svenska ensamheten

Vi kan inte längre blunda för något som visat sig ha förödande folkhälsoeffekter. Ensamhetsproblematiken kan inte vänta – vi behöver bryta den nu.

 

 

 

 

 

 

13procent av svenskarna har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst, enligt SCB. Det innebär att i Örebro län bor ungefär 38 000 personer som saknar en nära vän. Läs hela artikeln av Jakob Forssmed, Behcet Barsom, Lars O Molin och Erica Gidlöf nedan.

Läs mer

KDK i Länsposten: Olikheter berikar!

”Den åttonde mars infaller den internationella kvinnodagen. En dag att uppmärksamma! För oss kristdemokrater grundar sig jämställdhet mellan kvinnor och män i alla människors lika och okränkbara värde. Sällan är det en framkomlig väg att bekämpa varandra. Ett gott samhälle bygger på en samhällsgemenskap och ett outtalat kontrakt där vi hjälps åt att underlätta livet för varandra.” 

Det skriver Kristdemokraternas kvinnoförbund i Örebro län i veckans nummer av Länsposten. Läs hela artikeln nedan:

Läs mer

Hans Eklind (KD): Vi stoppar friåret och förstärker välfärden!

KD, M och V är överens om finansiering av ytterligare 2,5 mdr kr i generella statsbidrag till kommuner och regioner. Totalt blir det därför 7,5 miljarder extra inklusive de 5 mdr kr som regeringen aviserat i kommande vårändringsbudget. Viktigt tillskott för äldreomsorgen, sjukvården och skolan.

Siffror blir lätt abstrakta. Här nedan är resursförstärkningen (5,25 mdr kr) omvandlad till lärartjänster eller undersköterskor i länets olika kommuner:

Lekeberg: 7 lärare, 9 undersköterskor

Laxå: 5 lärare, 6 undersköterskor

Hallsberg: 13 lärare, 17 undersköterskor

Degerfors: 8 lärare, 11 undersköterskor

Hällefors: 6 lärare, 8 undersköterskor

Ljusnarsberg: 4 lärare, 5 undersköterskor

Örebro: 129 lärare, 165 undersköterskor

Kumla: 18 lärare, 24 undersköterskor

Askersund: 9 lärare, 12 undersköterskor

Karlskoga: 25 lärare, 33 undersköterskor

Nora: 9 lärare, 12 undersköterskor

Lindesberg: 20 lärare, 26 undersköterskor

Resursförstärkningen till regionerna (2,25 mdr kr) ger Örebro län möjlighet att anställa 97 sjuksköterskor.

Kristdemokraternas beslut att prata med alla partier har gett resultat. Trots bristerna i välfärden röstade regeringen och dess stödpartier igenom sin, för välfärden, underfinansierade budget för bara en månad sedan. Nu tvingas de agera av en opposition som sätter politiska resultat, inte vem ska vara med vem, främst. Dessutom har oppositionen förmågan att ena sig kring åtgärder för att stärka upp detta ytterligare.

Hans Eklind

Kristdemokraterna, riksdagsledamot

Örebro län

En hållbar kollektivtrafik behövs!

Ska fler välja bussen framför bil måste det gå snabbare och smidigare att ta sig dit du vill med buss än med bil. På de mest trafikerade busstråken inne i Örebro tar det i dag längre tid att åka buss än bil på grund av de många stoppen. Därför tar Örebro kommun tillsammans med Region Örebro nu ytterligare ett steg i att utveckla kollektivtrafiken. Ett nödvändigt steg.

Det skriver Magnus Lagergren, David Gelinder m.fl. i dagens NA.
Läs mer