Forskning och attityder behövs för en jämställd vård!

Nyligen tog Region Örebro län fram en handlingsplan för jämställd vård. Att det är viktigt håller nog de flesta med om, men vad innebär det i praktiken? Vi tror bland annat att det handlar om att synliggöra och medvetandegöra skillnader som faktiskt finns för att därefter arbeta för en så likvärdig och personcentrerad vård som möjligt, oavsett vilket kön patienten eller vårdgivaren har. Därmed handlar en jämställd vård såväl om att mäta som om attityder till det man uppmätt. Jämställd vård innebär alltså att män och kvinnor i lika stor utsträckning får den vård de behöver.

Läs mer

Äldres psykiska hälsa – Café Senior bjuder in till möte

VÄLKOMMEN TILL CAFÉ SENIOR!

Regionråd Behcet Barsom talar på temat ”Äldre psykiska hälsa”. Hur arbetar Kristdemokraterna i regionen med detta? En tjänsteman från regionen deltar också.

Den 25 november i Ljusgården, Filladelfiakyrkan klockan 15:00. Varmt välkommen! Läs gärna mer och anmäl dig på vår Facebooksida.

 

Välkommen alla medlemmar i partidistriktet på extra årsmöte!

Dag:            Lördagen den 23 november 2019

Plats:          Kulturarenan, Vivallaskolan, Diktargatan 25C Örebro

9:30                                   Anmälan och registrering i röstlängden                                                                               Kaffe/te och smörgås serveras

10:00                                 Välkommen Hans Eklind, distriktsordförande

                                          Årsmötet öppnas

Tal av inbjuden talare från Polisen.

Förhandlingar

Information

Ca 12:30                            Förhandlingarna avslutas.

OBS!        Med anledning av fikat vill vi att alla ombud från avdelningar och partidistriktsstyrelsen anmäler sig till distriktskansliet.

Kallelse till ombud har sänts ut.

Alla medlemmar är varmt välkommen!

Anmäl dig gärna till distriktskansliet, 019-611 36 01, malin.silen@kristdemokraterna.se

 

Sara Skyttedal – Politisk after work på Makeriet 18/10!

Kristdemokraternas och kanske Sveriges vassaste EU-parlamentariker Sara Skyttedal gästar Makeriet i Örebro fredagen den 18/10 klockan 18:30. Ingång till Makeriet finns på Kungsgatan 3.

”6 månader i Bryssel” är temat för AW:n där Sara kommer berätta och bli utfrågad om hennes arbete som parlamentariker i EU.

Ingen föranmälan krävs men meddela gärna din närvaro i Facebookeventet. Restaurang & bar är öppen som vanligt!

Varmt välkommen!

Länets nya kulturplan snart på plats!

”Ett tredje område i kulturplanen som vi vill lyfta särskilt är just samverkan inom kultur och hälsa som är en viktig del i planen. Kultur stärker välbefinnandet både i förebyggande och läkande syfte och det är viktigt att alla, oavsett hälsa, ålder och livssituation, får möjlighet att ta del av kultur. Att använda det förebyggande arbetets positiva effekter tror vi är bra för hela länet såväl mänskligt som ekonomiskt.”

Det skriver bland andra Malin Silén, KD med anledning av Region Örebro läns nya kulturplan. Läs gärna debattartikeln nedan, tidigare publicerad i Länsposten.

 

Läs mer

Premiär för Länstrafikens nya vita bussar!

Nu börjar en ny era för kollektivtrafiken i Örebro län. Sedan i måndags drivs bussdepån i Odensbacken och dess tillhörande trafik av Svealandstrafiken, ett bolag ägt till hälften av Region Örebro Län. 24 nya vita bussar rullade ut från depån och om drygt en månad kommer även trafiken som utgår från Örebro också drivas på samma sätt.

Vi kristdemokrater tror på den direkta påverkan vi i regionen kan ha på hur trafiken utvecklas genom ett eget bussbolag tillsammans med Västmanland, då det kan skapa bättre möjligheter till anpassningar och löpande förbättringar. En god service och ett excellent bemötande står i centrum.

– Det ska vara lätt och smidigt att ta sig till och från skola och arbetsplats, därför tror vi på en kollektivtrafik för framtiden där vi har starka stråk med täta turer både på landet och inne i staden, säger Magnus Lagergren (KD) vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

 

Ett starkt civilsamhälle behövs mot ensamhet

NA har i en artikelserie på fyra artiklar belyst olika former av ensamhet. Vi är glada att problemet lyfts och som artiklarna visar kan ensamhet ta sig olika uttryck. Det kan vara som Matilda i övergången mellan ung och vuxen när alltfler vänner får familj, det kan vara som Christoffer då en anhörig dör, det kan handla om psykisk ohälsa eller att annat tar tid och kraft eller det kan helt enkelt handla om att alltfler vänner och släktingar avlidit och att man därigenom fått ett mindre umgänge.

Läs mer

Open art bidrar till debatt, upplevelser och möten

Ibland funderar jag på om kristdemokraten Behcet Barsom visste vad han satte igång den där dagen då han gick och talade med dåvarande konstchefen om sin vision. Visionen om att föra ut konsten till medborgarna, det som skulle bli fröet till Open Art. Sedan utställningen invigdes har det publicerats nyhetsartiklar, insändare och recensioner nästan dagligen. Och det bara i NA. Konsten engagerar, berör och skapar samtal. Läs mer

Terminens sista fullmäktige genomfört

Regionråd Behcet Barsom understryker bland annat äldresatsningarna och sätter fokus på ansvarsfullhet.

Förra veckan diskuterade Regionfullmäktige bland annat Delårsrapport, Målbild för Hälso- och sjukvård i Örebro län, tillbyggnad av Campus vid USÖ, interpellationer och motioner, däribland situationen på Karlskoga lasarett. Många kristdemokrater deltog aktivt i debatten!